Otázky a odpovědi k Alzheimerově chorobě

Některé otázky o Alzheimerově chorobě jsou pro mnoho nezodpovězených problémem. Zeptali jsme se za vás. Alzheimerova choroba je závažné progresivní onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty.

Otázky a odpovědi k Alzheimerově chorobě

Je ztráta paměti včasným příznakem Alzheimerovy choroby?

Úbytek paměti je jedním z nejvčasnějších příznaků Alzheimerovy choroby a dalších typů demence, ale občasné zapomínání je zcela normální součást života. Některé typy vzpomínek zapadnou, i když jsme mladí, například zapomeneme jména nebo místo, kde jsme zaparkovali auto. Stres, poruchy spánku, určité léky vázané na lékařský předpis a deprese jsou spojeny s poruchami paměti u mladých i starších lidí dokonce stejnou měrou. Na druhé straně jsou problémy s pamětí, které významně narušují každodenní činnost, významným znakem, který by měl zhodnotit kvalifikovaný zdravotník. S použitím nejlepších nástrojů a psychologických testů dokáží zruční kliničtí lékaři diagnostikovat Alzheimerovu nemoc s přesností na 90% .

Lze zabránit vzniku Alzheimerovy choroby?

Jelikož dnes ještě přesně nerozumíme příčinám jejího vzniku, neexistuje jednoznačný názor, zda je možné se jí vyhnout. Co však víme s jistotou, je, že lidé mohou snížit některé z rizikových faktorů, které mohou stát za vznikem tohoto onemocnění. To znamená osvojit si životní styl, který zahrnuje například: vyhýbání se poškození mozku, zapojením v sociálních aktivitách s přáteli a rodinou, cvičení na udržení bystrého mozku a zdravou životosprávu s dostatkem fyzické aktivity.
Pokud má Alzheimerovu chorobu jeden z rodičů, dostanu ji i já?
I když se dnes přesně neví, co způsobuje Alzheimerovu chorobu, dědičnost se podepisuje pod jisté procento případů. Není však jediným faktorem, který může vést k vzniku tohoto onemocnění. Předpokládá se, že zpravidla jde o kombinaci více faktorů, mezi jinými pokročilý věk, vysoký krevní tlak, kouření, obezita, cukrovka či vysoký cholesterol, předchozí úrazy hlavy, stres, vysokou míru úzkosti a pesimismu a škodlivé vlivy prostředí.

Existuje lék na Alzheimerovu chorobu?

Ne, ale při zachycení příznaků v počátečním stádiu onemocnění je možné pomocí léků a mobilizačních cvičení vývoj onemocnění výrazně zpomalit. Čím dříve se léčba zahájí, tím větší efekt lze očekávat.

Jsou si lidé s Alzheimerovou chorobou vědomi svého onemocnění?

V počátečních stádiích procházejí různými fázemi akceptace svého onemocnění - od úplného popírání problému či obviňování jiných z toho, že si z nich "dělají blázny", přes přijetí svého stavu až po frustraci, hněv či nečinnou skleslost. Ve středních stádiích Alzheimerovy choroby si většina lidí s tímto onemocněním už neuvědomuje, že si věci nepamatuje, nebo že nekomunikuje souvisle. Tento fakt je pro ně vlastně příznivý a v bezpečném prostředí s dobrou péčí a sociálním kontaktem se většina pacientů zdá být relativně bez známek utrpení. V tomto stádiu je to těžší pro jejich pečovatele a blízké, kteří se musí vyrovnat s postupným duševním úpadkem těch, které mají rádi, což je velmi bolestné. Deprese je běžnější právě u lidí, kteří se o pacienty s Alzheimerovou chorobou starají, než u pacientů samotných.

Jaký je rozdíl mezi Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou?

Alzheimerova choroba je závažné progresivní onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Zároveň v mozku dochází i k dalším jevům, které jsou více či méně prozkoumány. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu, což je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Narušení přenosu informací mezi buňkami a jejich úbytek vedou k významnému narušení mozkových funkcí a k demenci. Hlavním příznakem Alzheimerovy choroby je porucha paměti. Prvním signálem onemocnění je zapomínání, takový člověk stále něco hledá a podobně. Umí si například detailně vybavit věci z dávné minulosti, ale nepamatuje si, co měl k obědu. Nemocný se přestává orientovat v čase. Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, nejčastěji přichází ve stáří a je charakterizována pozvolně se rozvíjející svalovou ztuhlostí, zpomaleným pohybem a třesem prstů ruky. Postupně se přidává fyzická únava, psychická vyčerpanost a deprese, třes dolních končetin, čelisti, jazyka, víček a čela. Tvář nemocného je tzv. maskovitá.

Existuje nějaká prevence tohoto onemocnění?

Nedá se úplně mluvit o prevenci, jako spíše o zpomalení procesu a udržení stavu nemoci tak, aby se rychle nezhoršovaly. To spočívá zejména ve cvičení paměti, dobré životosprávě, zdravém životním stylu a rozvíjení osobnosti.