Pangasius - nezávadná ryba na naše stoly

Otrávený Pangasius? Ne. Pouze otravné výmysly. Pokud jste ho ještě nedostali do své schránky, tak vám jednou jistě přijde. E-mail popisující " nevídaná svinstva ", která obsahuje ryba Pangasius. Má být plná arsenu, polychlorovaných bifenylů, DDT a jeho metabolitů, těžkých kovů, izomerů hexachlorcyklohexanu, či hexachlorbenzenu.

Pangasius - nezávadná ryba na naše stoly

Ve skutečnosti jde o výmysly a slátaniny faktů vytržených z kontextu. Klidně nechte koupenou rybu v chladničce, bez obav dojezte načaté sousto. Pangasius, který je k dostání v České republice, je v úplném pořádku. Garantují to odborníci z veterinární a potravinové správy.
Autor poplachového e-mailu si vybral například útržky z varování pro potraviny a krmiva z minulých let. Nevšiml si však, že u každého nálezu je poznámka "kontrola na hranicích-vrácení zásilky / likvidace zásilky ". Všechny ryby, nejen z Vietnamu, ale i z jiných nečlenských zemí, jsou před i po dovozu do Evropské unie vícenásobně úředně kontrolovány.

Systém kontroly Evropských společenství brání, aby se na společný trh dlouhodobě dostávaly jakékoliv potraviny živočišného původu pocházející z pochybné produkce. Systém kontroly dovozu ryb, ale i ostatních produktů živočišného původu a živých zvířat, je  v Evropském společenství harmonizovaný a velmi přísný. Země, která chce dovážet do EU se dostane na seznam povolených dovozců až když splní řadu kritérií týkajících se hygieny potravin, používání veterinárních léčivých přípravků (včetně hormonů, které jsou v zemích EU pro produkční zvířata zakázaná), krmiv, medikovaných krmiv, a množství dalších. Úřední kontroly se také pravidelně vydávají na průzkum přímo do země, která ryby dováží. Rovnou na místě sledují přítomnost chemikálií, těžkých kovů, hormonů, veterinárních léků, hygieny produkce, zpracování, výroby a manipulace s rybami určenými na export do EU. Ve Vietnamu byly v posledních letech dvě kontroly a nezjistili nic pochybné.

Třetím prvkem systému ochrany v rámci EU jsou veterinární kontroly zásilek z třetích zemí na vnější hranici. Dovážené zásilky ryb mohou do unie vstupovat jen na určitých místech. Všechny zásilky z takových zemí, jako je Vietnam, se musí podrobit důkladné kontrole včetně odběru a analýzy vzorků. Pokud se zjistí, že zboží obsahuje nepovolené látky, pesticidy nebo jiné nedovolené látky, celá zásilka se vrátí zpět nebo se zlikviduje ještě na hranici.
Na základě hlášení o nevyhovujících zásilkách se do Unie nedostali:
v roce 2005: 26 zásilek ryb Pangasius z Vietnamu pro nálezy nepovolených látek (Malachitová zeleň, leukomalachitová zelená, antimikrobiální veterinární léky) v roce 2006: 9 zásilek ryb Pangasius z Vietnamu pro nálezy nepovolených látek (Malachitová zeleň, leukomalachitová zelená, antimikrobiální veterinární léky) v roce 2007 už jen 4 zásilky pro nálezy nepovolených látek (malachitová zeleň, leukomalachitová zelená) v roce 2008 jen 1 zásilka (pro nález reziduí nepovoleného pesticidu) a pro porušení chladírenského řetězce a falšování zdravotního osvědčení bylo vráceno nebo neškodně odstraněno na hranicích 5 zásilek mražených filetů z pangasia z Vietnamu.

Z toho lze vidět, že je velmi málo pravděpodobné, aby přes takový komplexní a přísný systém kontroly pronikly zásilky ryb kontaminované těžkými kovy, pesticidy nebo s reziduem nepovolených látek a veterinárních léčivých přípravků z Vietnamu i na náš trh, který podléhá stejným pravidlům a předpisům, jak v ostatních členských státech EU a společnému ochrannému kontrolnímu systému na vnější hranici EU.  Kromě toho inspektoři dělají kontroly i v obchodech.

Autor: Martina Dvořáková