Pět důvodů pro rekreační a sportovní trénink

Rekreační a kondiční sportovní trénink, který je v převážné míře zaměřen na vytrvalostní pohybové činnosti jako je běh, cyklistika, plavání a jiné, má pozitivní vliv na lidský organismus.

Pět důvodů pro rekreační a sportovní trénink

1. Zvyšuje se výkonnost srdce
Zvětšuje se jeho celkový objem, zvyšuje se tloušťka srdečního svalu. Důsledkem toho je, že po každé svalové kontrakci se dostává více krve do cévního systému. Z toho vyplývá i snížení tepové frekvence za minutu, čili srdeční sval i při menším počtu kontrakcí zajišťuje zvýšené krevní zásobení, pracuje ekonomicky, protože se zvyšuje i pulzní objem. Zvýšení krevního zásobování organismu má tu fyziologickou výhodu, že tak při tělesné, jakož i při duševní práci se tato činnost uskutečňuje ve vyšší účinnosti. Právě proto dobře trénovaní jedinci i ve stresových situacích zachovají klid a rozvahu, lépe ovládají své city. Toto poznání má pozitivní vliv i na pracovní výkon. A v případě nebezpečí nižší úroveň výchozí tepové frekvence při nějakém nebezpečí může být ve vlastní ochraně nápomocná.

2. Zvyšuje se počet mitochondrií ve svalech
Mitochondrie jsou hrudkovité nebo tyčinkovité útvary v plazmě buněk a jsou zodpovědné za tvorbu energie. Jejich hlavní funkce spočívá v tom, aby se energie poměrně snadno uvolňovala a to cestou okysličování ve svalových buňkách. Na základě zvyšování jejich počtu, svalová buňka dokáže spotřebovat více kyslíku, a tak se organismu dostává více uvolněné energie.

3. Zvyšuje se počet kapilár
Krevní zásobování srdce je limitováno množstvím cév. Vlivem rekreačního sportovního tréninku dochází ke zvyšování počtu srdečních kapilár. Na jedné straně to znamená zvyšování krevního zásobení, a tedy zvyšování výkonnosti lidského organismu. Na druhé straně při případném uzavření některé cévy je jich vytvořen větší počet, který omezuje možnost snižování krevního zásobování. Takže větší počet věnčitých cév může zajistit i ochrannou funkci organismu člověka.

4. Zvyšuje se vnitřní průměr cév, jejich průměrná tloušťka a pružnost
Zvyšování vnitřního průměru cév, jejich průměrné tloušťky a pružnosti, znamená lepší krevní zásobení organismu, což opětovně zvyšuje výkonnost lidského organismu, ale také zrychlování možností odpočinku. Vyšší pružnost cév poskytuje zlepšenou ochranu při případných nastupujících potížích cirkulačního systému.

5. Upravuje se nadměrný krevní tlak
Krevní tlak je síla, kterou krev tlačí a rozpíná cévní stěny. Na začátku aorty i plicnice je tlak vysoký, na konci žil, ústících do předsíní, je tlak skoro nulový. Tlak krve v tepnách stále více ubývá směrem k obvodu těla, neboť se spotřebuje na překonání odporu, který kladou cévy proudění krve. Dále je pochopitelné, že každá systola, když se krev vypudí do tepen, tlak v nich (systolický tlak) stoupne a současně se zvýší i rychlost krevního proudu. V průběhu diastoly však tlak v tepnách neklesne příliš hluboko, pouze asi jednu třetinu (diastolický tlak).