Pilates pro začátečníky a pokročilé

Pilates, stejně jako většina cvičení má své stupně obtížnosti. Jinak cvičí začátečníci a jinak ti, kteří cvičí pravidelně delší dobu. V našem článku vám popíšeme, co vlastně pilates je, pro koho je vhodný a probereme si, jak vypadá cvičení začátečníků, středně pokročilých a jak se cvičí s léty praxe.

Pilates pro začátečníky a pokročilé

Na co je pilates vlastně dobrý
Tedy máme na mysli, proč bychom ho měli cvičit. Zaprvé zpevňuje břišní svaly a záda. Zadruhé cíleně procvičuje těžko dostupné vnitřní svaly. Zatřetí zvyšuje flexibilitu a udržení rovnováhy, koordinaci a výrazně napomáhá ke snižování stresu a jeho účinků. Cvičení jsou relativně lehká, i když jejich provedení vyžaduje určitý cvik, jsou velmi šetrná vzhledem ke kloubům a jsou vhodná pro každou věkovou kategorii. Jejich cílem je především silný, stabilní střed těla a pevné, štíhlé svalstvo. Tak jako u jiných cvičení, pilates má určité stupně náročnosti. Také zde závisí, zda jste začátečník nebo pokročilý.

Začínáme s pilates
Pokud jste se rozhodli s pilates začít nebo jste už začali, mějte na paměti, že nejdůležitější je soustředit se na rozvinutí principu dýchání a koncentrace. Ty dávají základ celému systému. Později věnujeme pozornost prvkům centrování a kontroly. Některé cviky se ze začátku jeví jako příliš těžké. Nohy se budou chvět a bude se vám chtít přestat cvičit, možná pocítíte i mírné křeče. Toto všechno jsou příznaky, které upozorňují na nerovnováhu svalových skupin ve vašem těle, na nedostatek síly, koordinace, flexibility, jde o tzv. svalovou dysbalanci. Toto cvičení je zaměřeno právě na vyrovnávání svalové nerovnováhy. Podstatou metody je tedy rozvíjet všechny svaly rovnoměrně a působit nejen na ty dobře známé a viditelné svalové skupiny, ale i na svaly ukryté pod, za i mezi nimi. Jinými slovy, pracujeme zevnitř, protože právě tyto neviditelné - zpevňující svaly nám drží naši kostru.

Pilates pro středně pokročilé
Pro středně pokročilé nadšence pilates se na hodinách přidávají nové cviky. Častá změna cvičebních poloh zaručuje komplexní posílení celého těla. Zdokonalujeme se v pohybech, které již známe a nacvičujeme to, co pokládáme za náročné. Soustředíme se na zásady rozvíjení přesnosti. Pilates cvičení se jako jedno z mála soustředí na hluboký svalový stabilizační systém, tedy na malé neviditelné svaly, tzv. hloubkové, které drží naši kostru.

Pilates pro pokročilé
Po dokonalém zvládnutí cvičení z předchozích kurzů a hlavně pochopení podstaty metody pilates přistupujeme k náročnější fázi. Přidáváme nové cviky na náročnější úrovni. Soustředíme se na rozvíjení principu kontroly a přesnosti, ale i na plynulost pohybů. Po absolvování základního kurzu je vhodné pokračovat dalším stupněm, který je o stupeň náročnější (skupina středně pokročilé) a při chuti zdokonalit se ve skupině pro pokročilé se dopracujete k štíhlému a zároveň pevnému a zdravému tělu. Ideální je cvičit dvakrát týdně.

Autor: Martina Dvořáková