Plastická operace prsou - zmenšení

Plastická chirurgie řeší estetické, ale i zdravotní problémy s velikostí prsů. Nejvíce se mluví a píše o zvětšování prsů silikonovými výplněmi, ale časté jsou i operace, při kterých plastičtí lékaři prsa ženám zmenšují. Operace se jmenuje redukční mammaplatika.

Plastická operace prsou - zmenšení

Nadměrná velikost prsou je příčinou několika zdravotních potíží
Mezi nejčastější patří problémy s páteří, držením těla, ale i plísňové infekce kůže pod prsy, záněty, ekzémy, opruzeniny. Při výrazných rozměrech prsů může dojít i k potížím s dýcháním. Abnormálně velké prsy přinášejí i další nepříjemnosti - omezení při sportování a některých běžných tělesných aktivitách, jakož i při shánění dostatečně velkého a kvalitního oblečení.

Jednou z účinných možností vyřešení tohoto problému je redukční mammaplastika
Jde o chirurgický výkon určený pro ženy s hypertrofií (zvětšením) prsní žlázy, které není esteticky akceptováno samotnou ženou a může způsobovat i zdravotní potíže. Hmotnost nadměrně zvětšených prsů může omezovat schopnost vést normální aktivní život. Nejde však jen o tělesnou stránku. Emocionální diskomfort spojený s nadměrným poprsím je stejně obtěžující jako tělesný diskomfort.

Dívky i důchodkyně
Velké prsy jsou často přidruženým jevem některých endokrinních, metabolických a gynekologických onemocnění. Svou roli hraje i dědičnost. Týká se mnoha žen různého věku. Gigantická ňadra se vyskytují u dívek v pubertě. Na psychiku dívek, které se chtějí zařadit mezi vrstevníků a nepřitahovat na sebe nežádoucí pozornost a neustále posměšné poznámky, může mít velikost jejich prsou až devastující vliv. Další skupinou jsou ženy, které kojily. Po ukončení kojení nepoklesne vždy objem prsů tak, jak by ženy chtěly, a proto chtějí operační řešení. "Častěji po kojení však vzniká jiný problém - objem tkáně poklesne dostatečně, ale kůže zůstává natažená. V takových případech není nutné zmenšení objemu, ale jen pozvednutí prsou a úpravu jejich tvaru, je možné provést tzv. "augmentaci a modelaci prsou. " Poslední nejvýraznější skupinou jsou ženy po menopauze, kterým dělají zvětšené prsy fyzické obtíže - bolesti zad, infekce v podprsní rýře, bolesti ramen až poruchy citlivosti rukou z tlaku ramínek podprsenek.

Operace
První redukční mammaplastika s tzv. volnou transplantací dvorce a bradavky se konala již v r. 1922 pod vedením Dr. Thorka. Do současnosti prošel samotný postup zmiňovaného operačního zákroku mnoha změnami. V odborné literatuře bylo popsáno více než 60 operačních postupů zmenšování prsů. Výběr metody závisí na několika faktorech, např. tvaru a velikosti prsů, stupně jejich povislosti, polohy dvorce a bradavky. Zákrok se nejčastěji provádí v celkové anestezii.Ale u malých zmenšování je někdy možné provést operaci v lokální anestezii a analgosedaci pacientky. Pacientka dostane léky proti bolesti a na ztlumení, je bez bolestí a operaci si pamatuje částečně, nebo téměř vůbec. K operaci je nutné interní předoperační vyšetření a vyšetření prsou (USG, resp. mamografie). Principem operace je redukce žlázy, její modelace do požadovaného tvaru s posunem dvorce a odstranění přebytečné kůže. V podstatě jde o vyříznutí předem zakreslené části kůže prsu, odstranění části žlázy, modelování zbytku žlázy do požadovaného tvaru, přesun dvorce směrem nahoru a nakonec se rána uzavře stehy. Operace trvá asi dvě hodiny. 

Pooperační režim
Po operačním zákroku pacientka zůstává na pozorování do druhého dne, kdy po převazu odchází domů. Pacientky se nemusí bát vážnějších pooperačních následků. Jsou plně soběstačné, avšak je nutné vyhýbat se tělesné zátěži. Doporučuje se jen nošení fixační podprsenky po dobu šesti týdnů. Prsy jsou ihned po operaci menší, na definitivní tvar si třeba počkat několik měsíců - prsa během nich klesají níže, zvětšuje se vzdálenost mezi bradavkou a podprsní rýhou a dosáhnou přirozenější vzhled. Důležité je získat shodu mezi očekáváním pacientky a možnostmi estetické chirurgie (tak jako při každém jiném estetickém zákroku) - pokud jsou očekávání realistická a možnosti operace chirurgem uspokojivě vysvětleno, spokojenost s výsledkem operace je velká. 

Jizvy
Některé ženy, které nad tímto operačním zákrokem vážně uvažují, odradí jeden důležitý fakt - jizvy. Bohužel, bez nich to nejde. Zmenšení objemu tkáně prsu a odstranění přebytečné kůže není možné provést bez jizev. Nezbytná je jizva kolem prsního dvorce, dále kolmá jizva směrem ke podprsní rýře a často i jizva v oblasti podprsní rýhy (tzv. jizva tvaru obráceného T). Jizva kolem dvorce je po zahojení cca půl roku až 2 roky velmi nenápadná. Svislá jizva se může trochu roztáhnout, avšak zůstává esteticky akceptovatelná. Vzácně (v případě malého zmenšení a kvalitní kůže) se zmenšování prsu může provést pouze s výslednou jizvou kolem dvorce, nebo pomocí liposukce, tehdy jsou jizvy minimální. Tento přístup je však možný pouze u malého procenta žen, častěji se liposukce používá jako doplněk ke standardní operaci prsou. 

Modelace prso
Od zmenšení prsou je třeba odlišit modelaci (zpevnění a nadzvednutím) poprsí, tzv. augmentace. Je určena ženám s pokleslými (tzv. ptotickými) prsy při nepoměru mezi velikostí kůže a žlázy. Tento stav většinou způsobují změny velikosti prsů během kojení nebo náhlé změny tělesné hmotnosti. V čem spočívá samotný zákrok? Základní princip je v tom, že se nezmenšuje samotný objem prsu, ale odstraňuje se přebytečná kůže, přičemž tkáň prsu se do ní modeluje. Zákrok se provádí v lokální anestezii. Důležité je připomenout, že touto operací není možné dosáhnout plnost horního pólu prsů a dekoltu. V podstatě tvar prsů po operaci je podobný jako před operací, ale prsa jsou pevnější a méně povislá. Pokud však ženy chtějí mít více upraven i tvar prsů, existuje možnost - poměrně často se provádí kombinaei modelace ptotických prsů s vložením implantátu. Tímto lze zkorigovat tvar prsu a vyplnit i horní pól, tedy jednoduše řečeno vytvořit plnější dekolt. 

Komplikace
Zmenšování prsou patří mezi zákroky, při kterých se komplikace vyskytují vzácně. Pokud se přece jen objeví, zahrnují běžné chirurgické potíže, "jako jsou prodloužené hojení rány, výraznější nebo širší jizvy, ne zcela vyhovující vzhled prsou po operaci, vzácně povrchová infekce v ráně. Neúplná spokojenost s výsledným tvarem může souviset s nereálnými předoperačními představami samotné pacientky a nedostatečně detailním předoperačním vysvětlením ze strany chirurga. Většinou jsou všechny tyto komplikace řešitelné, "říká lékař. Přičemž připomíná, že vážnější potíže může po operaci způsobit porucha výživy prsního dvorce způsobena porušeným krevním zásobením. Při dodržení operačních zásad je však tato komplikace vzácná. U žen, které do budoucna zvažují kojení, je při zákroku nutná vyšší opatrnost. I když tato operace nemusí znamenat úplnou ztrátu možnosti kojit, nelze zaručit, že kojení bude v budoucnu bezproblémové. Souvisí to s možným poraněním mlékovodů během operace a samozřejmě také s množstvím odstraněné žlázy. Čím víc žlázy se odstraní, tím je šance na kojení ez komplikací menší. Další pooperační omezení zasahuje do intimity ženy. Souvisí se ztrátou nebo omezením citlivosti bradavek a prsních dvorců, nebo naopak jejich zvýrazněnou citlivostí. To vše se může podepsat na sexuálním prožívání ženy. Podle zkušeností plastických chirurgů však tyto problémy mohou do několika měsíců po operačním zákroku ustoupit, poruchy citlivosti trvale přetrvávají pouze ojediněle.

Cena
Krása nejen bolí, ale také něco stojí. A to i v případě zmenšení prsou. Na rozdíl od plastických operací typu zvětšování prsů, nebo korekce vpáčených bradavek může být zmenšování prsů hrazeno pojišťovnou. A to v případech, kdy má pacientka zdravotní potíže kvůli velkým prsům zdokumentované neurologem a ortopedem. V těchto případech je zmíněný výkon ve smluvních zařízeních hrazen zdravotní pojišťovnou.

Autor: Lenka Kostková