Plastická operace prsou - zvětšení silikonovými implantáty

Prsa - symbol ženské krásy a také zdroj komplexů žen, které příroda příliš “nevybavila”. A s cílem navrátit ženám zdravé sebevědomí a krásu, vznikl lékařský obor - plastická chirurgie.

Plastická operace prsou - zvětšení silikonovými implantáty

Důvody, pro které se ženy rozhodnou zasáhnout do svého přirozeného vzhledu a napomoci své kráse "skalpelem", jsou různé
Udává se, že nejčastějším je touha mít prsa co nejpřirozenějšího vzhledu. Co to ​​však ve skutečnosti znamená?  Asi to, že každá žena má o přirozenosti jinou představu. Některé ženy chtějí prsa s větší plností v horním pólu, což se nejlépe dosáhne kulatým implantátem s vysokým profilem. Jiné chtějí maximum plnosti v dolním pólu a horní část splývající, co se podaří použitím implantátu kapkovitého tvaru, nebo kulatým implantátem umístěným trochu níže. Další si přejí větší nebo menší projekci dopředu, více či méně při sobě. U některých pacientek je nutné kromě výběru a umístění implantátu současně s augmentací zmenšit tzv. kožní podprsenku, protože prsa jsou tak volná, že k jejich vyplnění by byl potřebný mnohem větší implantát, než si žena přeje mít. Většinou se to dělá odstraněním užšího nebo širšího pruhu kůže z okolí dvorce. Takže představa o přirozenosti poprsí je opravdu různorodá. 

Implantáty
Na zvětšení prsou (augmentaci) se používají od počátku 60. let 20. stol. silikonové implantáty. Jejich kvalita prošla lety neustálým zdokonalováním. Spolupráce mezi ženami, kterým byly aplikovány, plastickými chirurgy i samotnými výrobci umožňuje neustále jejich přizpůsobování nejnovějším medicínským a technickým poznatkům. Nahlédněme trochu do historie. První prsní implantáty byly kulaté a s hladkým povrchem. Koncem 80. let byly vyvinuty implantáty s texturovaným (zdrsněným) povrchem. V 90. letech se objevily první anatomické implantáty, které mají tvar kapky a svým vzhledem více kopírují tvar prsu. Tyto kapkovité implantáty spolu s okrouhlými se v současnosti využívají ve světě nejčastěji. Vyrábějí se v různých velikostech a rozměrech. Jsou plněné silikonovým gelem nebo fyziologickým roztokem (jde o 0,9-procentní roztok kuchyňské soli). Pokusy plnit je i jinými materiály, např.extrakty ze sóji, sloučeniny cukrů ..., se neosvědčily, nebo se uchytily jen nepatrně. Nejčastěji využívané implantáty jsou plněné silikonovým gelem. Jejich kvalita se neustále zdokonaluje. Vyrábějí se v různé hustotě a tuhosti. Mívají označení jako cohesive I, II, III, natural gel, soft touch apod. Tuhost prsu po implantaci závisí nejen na tuhosti gelu, ale i od tuhosti jizvy, kterou se implantát obalí. Zatímco jemná kapsle je normální a žádoucí, neboť udržuje implantát na místě, tužší může způsobovat vyšší tuhost, ba až deformaci prsou. 

Jak vybrat "správný" implantát?
Neexistuje implantát vhodný pro každou ženu, která se pro zvětšování prsů rozhodne. Rozdílnost postavy, tvaru, velikosti prsů a hlavně různé představy žen - to všechno jsou faktory, které hrají důležitou roli. Kritéria, která by měla každá pacientka zvážit, pokud se rozhodne pro zákrok. Rozhodující je představa a vkus. V rámci důkladné předoperační konzultace lékaři usilují o co nejpřesnější sladění představy ženy s možnostmi plastické chirurgie. Podle toho se volí operační postup a typ implantátu. Jakýmsi zlatým standardem, tedy implantátem, pro který se ženy rozhodují nejčastěji, je kulatý implantát střední projekce (výšky) pod sval. Při jeho aplikaci je důležité důkladné uvolnění (přetnutí dolních a středních úponů) velkého prsního svalu, aby byly implantáty dostatečně blízko u sebe. Jejich umístěním mírně vyšším nebo nižším plastičtí chirurgové dokáží dosáhnout větší či menší plnosti prsou v horní části, resp.profil prsu v horní části je prakticky k nerozeznání od anatomického implantátu. 

Možnosti uložení implantátu:
Prsní implantát může být umístěn dvojím způsobem:
1. Pod prsním svalem (submuskulárne)
pod prsní žlázou (subglandulárne)
Pod prsním svalem
Uložení implantátu pod velký prsní sval využívají chirurgové lékaři častěji. V tomto případě je nutné přerušit část úponu velkého prsního svalu dole v rýze pod prsem a částečně ve středu u prsní kosti. Funkčnost svalu tímto částečným přerušením není vůbec ohrožena. Sval překrývá horní jednu až dvě třetiny implantátu.Toto uložení zabezpečuje plynulý přechod - spád horní části prsu (s více či méně výraznou plností horní části prsu dle přání pacientky) a dokonale přikrývá obrysy implantátu v horní polovině prsu, takže se nerýsuje pod kůží ani u štíhlejší pacientky. Umístění implantátů pod sval také snižuje riziko infekce a kapsulární kontraktury - jde o tuhou jizvu kolem implantátu, která může způsobit jeho ztvrdnutí, v ojedinělých případech až deformaci a nutnost odstranění implantátu. 
2. Pod prsní žlázou
Tuto možnost využívají v rámci operačních zákroků vedoucích ke zvětšení prsů vzácněji. "Nejčastěji je to např. na přání aktivní pacientky, která nechce na delší dobu přerušit své intenzivní fyzické sportovní nebo pracovní aktivity, protože doba rekonvalescence při umístění implantátů pod žlázu je kratší. Při vhodném tvaru prsů a správné volbě implantátu může umístění implantátu pod žlázu vést k esteticky velmi uspokojivým výsledkům. 

Předoperační vyšetření
Pokud se žena po konzultaci s odborníkem rozhodla pro určitý typ implantátu, následuje důkladná předoperační příprava. Kromě konzultace s lékařem pacientka musí absolvovat předoperační vyšetření kvůli celkové anestezii. To zahrnuje vyšetření krve a interní vyšetření. Důležité je také ultrasonografické, eventuelně mamografické vyšetření prsů.

Operační přístupy vložení implantátu
Na zvětšení prsou se nejčastěji používají tři chirurgické přístupy - přístup z podprsní rýhy, přístup z podpaží nebo přístup kolem bradavky. Ve všech případech mají řezy délku cca 5 cm. Zřídka je v USA a na některých zahraničních pracovištích používaný přístup z malého řezu nad pupkem, k tomu je však nutná endoskopická technika. Ta je velmi přínosná i při zavádění implantátu z podpaží. 

Rizika
Každý operační zákrok s sebou přináší rizika. Mezi nejčastější patří krvácení a infekce. V případě zvětšování prsů jsou to podle slov odborníků velmi vzácné komplikace. Pokud dojde po zákroku ke krvácení, řeší se to vyjmutím implantátu, zastavením krvácení a opětovným vložením implantátu. Při infekci je nutné implantát vyjmout, přeléčit infekci a vložit nový implantát. Nicméně to je možné až cca šest měsíců po jeho vyjmutí. Mnohé pacientky bude určitě zajímat, jaká rizika jsou spojena se samotnými implantáty. Přece jen jde o cizorodou látku, která má v ženském těle "přežít" dlouhá léta ... Silikonové materiály jsou podrobně zkoušeny v laboratořích, byly provedeny již četné studie u žen, které mají takového implantáty voperovány. Několik světových výzkumů prokázalo, že po implantaci silikonových implantátů není zvýšené riziko rakoviny prsu, ani autoimunitního či jiného onemocnění.

Pooperační průběh
Operační zákrok zvětšení prsou pomocí implantátů trvá celkem asi 90 minut. Po operaci zůstává pacientka přes noc na pozorování, druhý, výjimečně třetí den odchází domů. Stehy se vyndávají 14. - 21. pooperační den. Pacientce se doporučuje nošení speciální fixační podprsenky po dobu šesti týdnů, a to nepřetržitě. Běžná aktivita je možná po týdnu (při umístění pod žlázu) až dvou (při umístění pod sval), pracovní zatížení (ne fyzická práce) po 2 - 3 týdnech. Lehké cvičení je vhodné nejdříve po šesti týdnech, plná fyzická zátěž po třech měsících. A co sexuální aktivita? Sexuální aktivitu můžeme přirovnat k lehkému cvičení, takže je také možné po 6 týdnech, avšak při určité opatrnosti a ohleduplnosti i dříve.

Kojení - ano nebo ne?
Tvar prsů, ale i jejich velikost, projde velkou zkouškou během období, kdy ženy kojí. Jak je to se ženami, které se na mateřství teprve chystají, ale ještě předtím chtějí podstoupit operaci prsou? Současně studie ukazují, že při kojení s implantovanými silikonovými implantáty není v mléce rozdílné množství silikonu oproti ženám, které implantáty nemají. Není proto žádný důvod, proč by žena s implantáty nemohla kojit. To neznamená, že se v jistých ojedinělých případech nemůže vyskytnout komplikace. Při chirurgických přístupech, které přerušují mlékovody (např. při některých způsobech vložení implantátů z řezu kolem bradavky), může nastat stav, že kojení zkomplikuje zánět mléčné žlázy, tzv. mastitida. Během těhotenství a kojení procházejí prsy celkově, ať už s implantáty nebo bez nich, změnami velikosti a tvaru, které jsou velmi individuální a nedají se přesně předpovědět. Velikost implantátů může ovlivňovat tyto změny. 

Věk
Pokud jde o věk, je vhodné počkat do ukončení vývinu prsních žláz, tedy kolem 18. roku. V jejich centru zřídka operují mladší pacientky. Důležitý je dobrý zdravotní stav. Zvláště to platí u žen vyššího věku, nebo u těch, které mají za sebou více těhotenství. U těchto pacientek je někdy žláza tak změněna, že před vložením implantátu je třeba ještě upravit samotnou žlázu a kůži. Může to být při stejném zákroku, nebo s předstihem alespoň šesti měsíců před vložením implantátů. Tento dvoudobý postup neprodražuje cenu zákroku. V otázce věku hraje roli ještě něco. Pokud se ženy, které absolvují zvětšování prsů, domnívají, že jejich poprsí bude mít stejný vzhled doživotně, mýlí se. Čas oklamat nelze. Implantáty je třeba měnit po cca 8 - 15 letech, většinou ne z důvodu jejich opotřebení, ale kvůli stárnutí prsů a jejich neuspokojivému estetickému vzhledu.

Cena
Zvětšení prsou je v životě každé ženy, která se pro tento zákrok rozhodne, závažný a nezanedbatelný krok, a to i co se týče finanční stránky. Cena tohoto zákroku se skládá z hodnoty chirurgického výkonu, ceny implantátů, ceny fixační podprsenky a celkové anestezie. V případě vkládání implantátů pod žlázu je možné provést zákrok v lokální anestezii, tj pacientka je přitlumená, na zákrok si vůbec, nebo téměř nepamatuje, nemá bolesti, ale není v celkové anestezii, a tudíž ji ani nehradí.
Hospitalizace i veškeré následné zdravotní služby - převazy, neustálý dohled sestry a lékaře, taktéž případná reoperace, jsou zahrnuty v ceně operace.