Plastická operace vpáčených bradavek

Vpáčené bradavky je estetická vada, která trápí přibližně dvě procenta žen. Není to nic strašného a tato vada se dá upravit hned několika způsoby. Od masáží, přes lékařský piercing až po plastickou operaci. Ale pozor, píšeme zde o stavu bradavek od sexuálního vývinu, ne o náhlém vpáčení, které může svědčit i o onkologickém onemocnění a je třeba toto ihned konzultovat s odborným lékařem.

Plastická operace vpáčených bradavek

Estetika a funkčnost
Prsa jsou nejen ozdobou každé ženy, ale i důležitým atributem mateřství. Problém vpáčených bradavek tak nabývá dvě roviny - estetickou a funkční. Nepřiměřený vzhled bradavek může mít pro ženu negativní vliv, a to nejen v jejím partnerském životě. Tento problém je v naší společnosti stále málo medializován. Když se mluví o vylepšení, resp. o estetické chirurgii prsů, většinou je to o zvětšení, zmenšení, nebo o modelaci prsou. Prsa hrají velmi důležitou roli v sebevědomí ženy, a proto každý aspekt jejich formy a funkce je důležitý, a to včetně bradavek. Jsou integrální součástí prsů, co se týče vzhledu, sexuality a mateřství. U žen s inverzí (vpáčení) bradavky může tento stav negativně ovlivnit jejich sebevědomí a vnímání sebe samé.

Klientky k rozhodnutí podstoupit operační zákrok však nevede jen touha změnit jejich vzhled
Funkčnost bradavek totiž spočívá především v možnosti kojení. Vpáčené bradavky v mnoha případech tento přirozený požadavek eliminují, ba až znemožňují.

Příčina
Ve většině případů jsou vpáčené bradavky vrozené, nebo se vpáčí po kojení jako důsledek zjizvení a stažení mlékovodů. Na vpáčení bradavek se tedy podílejí tři faktory:
1. Nedostatek kůže kolem báze bradavky
2. Kontrahované (stažené) mlékovody
3. Zjizvení mlékovodů po kojení

Stupně invertovaných bradavek
Rozeznávají tři stupně inverze. Stupeň inverze definujeme podle toho, jak silně jsou bradavky vpáčené. Některé jsou vpáčené stále, některé jen částečně, resp. reagují na chlad nebo dotyk.
Stupeň 1 - evertované - vpáčené se mohou se povytáhnout manuální stimulací nebo chladem. Mohou zůstat evertované určitý čas, pak se opět vpáčí. Obvykle nepřekážejí při kojení. Nazývají se také "plaché bradavky".
Stupeň 2 - bradavky jsou invertované (vpáčené) a hůře se vytahují. Everze nepřetrvává, ale ihned se invertují zpět. Kojení možné je, avšak není stoprocentně jisté.
Stupeň 3 - bradavky jsou invertované výrazně a nedají se vytáhnout. Mlékovody jsou kontrahované (stažené) a kojení není možné. Ženy s tímto stupněm inverze bradavek mají často problémy s infekcemi a samotnou hygienou bradavek. 

Před operací
Pokud se žena rozhodne podstoupit operační zákrok, je nutné, aby absolvovala předoperační vyšetření. Ta spočívají v anamnéze - rozhovoru s pacientkou. Pokud neudává žádné onemocnění, vyžaduje se pouze vyšetření krevního obrazu a srážení krve. Korekce invertovaných bradavek se obvykle provádí jako ambulantní chirurgický zákrok. Pacientka dostane léky na utlumení (sedativa) a léky proti bolesti (analgetika), což ji uchrání před nepříjemnými pocity, bolestí a stresu. Zákrok je proveden v lokální anestezii. Operace je velmi dobře snášena, většinou si pacientka celý průběh nepamatuje, protože usne. Ve výjimečných situacích může být na žádost pacientky zákrok provedený i v celkové anestezii. V tomto případě je však nutné absolvovat předoperační interní vyšetření, včetně biochemického screeningu, zjistit krevní obraz a srážení krve. Všechna zmíněná vyšetření může pacientka absolvovat u svého lékaře. Jestliže po podstoupení vyšetření nedošlo k žádné změně zdravotního stavu, jejich výsledky jsou platné jeden měsíc.  Navzdory příznivým výsledkům se však operačnímu zákroku nemohou podrobit všechny ženy, které o něj projeví zájem. Operaci vylučuje jakékoliv akutní nebo obnovené chronické onemocnění a nedoléčené onkologické onemocnění v dané oblasti. V případě pooperační nebo poúrazové těžké deformace v dané oblasti také není možné vždy zákrok provést. Vpáčená bradavka vzniká i u některých typů maligních nádorů - rakoviny prsu. To však při vyšetření lékař rozezná a neoperuje bradavky, ale doporučuje příslušnou léčbu.  Operačnímu zákroku nebrání ani užívání antikoncepce.

Chirurgická korekce invertovaný bradavek
Jejím cílem je vylepšení vzhledu bradavky, někdy i funkce. V případě invertovaných bradavek stupně 1. a 2., ženy ve většině případů dokážou kojit před i po korekci. V případě stupně 3. žena před operací kojit nedokáže, po operaci je to v některých případech možné, ale nedá se to zaručit.
Operace sestává z malé incize (řezu) na bázi bradavky. Přes tento otvor se postupně otevíráním a zavíráním jemných nůžek nebo nebo tupého chirurgického spekula uvolňují jizevnatá vlákna, které vtahují bradavku dovnitř. Při tomto kroku je třeba obzvlášť dávat pozor na to, aby se uvolňovala vlákna ve směru mlékovodů a nepoškodila se. V případě výrazného vpáčených - 3. stupně inverze, může být situace jiná . Při těchto stavech je někdy nutné mlékovody přerušit, aby bylo možné bradavky evertovat. To se dělá jen po předchozí informaci a písemném souhlasu pacientky. V případě 3. stupně inverze pacientka totiž i tak nemůže kojit, protože bradavka je pro dítě nedosažitelná, takže lze dosáhnout alespoň estetického výsledku. Operační zákrok pokračuje dál vkládáním stehů. Když jsou vlákna uvolněná a bradavka je volně v evertovaném stavu, do jejího nitra se vloží dva stehy. Pokud si představíme hodiny, jeden steh je mezi čísly 6 a 12, druhý mezi 3 a 9. Třetí steh "se udělá" kolem celé báze bradavky. Tyto stehy zpevňují bázi bradavky a udržují ji v evertované pozici. Dva vnitřní, nebo i všechny tři stehy, jsou vstřebatelné, takže je není třeba odstraňovat, ale vypadnou samy. Nakonec lékař přichytí na bradavky "pohárky" z umělé hmoty nevstřebatelnými stehy. Toto opatření táhne bradavky směrem nahoru a drží je ve vzpřímené poloze do odstranění pohárků - tj do 14 dnů. 

Režim po operaci
Ambulantní zákrok trvá asi 45 minut. Pacientka zůstává po něm pár hodin na ošetřovně kvůli pozorování, pak odchází domů. Avšak vzhledem k tomu, že užila sedativa, potřebuje doprovod a nemůže řídit. Jaký je pooperační režim? Pacientky dostávají po zákroku léky proti bolesti, které doma užívají. Většina pacientek nejen zákrok, ale i pooperační průběh velmi dobře snáší. Co se týče hygieny - sprchování se doporučuje po 3 - 4 dnech od zákroku. Sportovat je vhodné až po sejmutí "pohárků", tedy nejdříve po 14 dnech. Sexuální život je limitován pouze bolestí. Pacientky chodí na kontrolu po prvním dni, dále po čtrnácti dnech, šesti týdnech a poslední kontrola je po půl roce. 

Komplikace
Rizika jsou jako u každé jiné operace - infekce, krvácení, ale vzhledem k malému rozsahu výkonu jsou tyto komplikace většinou snadno zvládnutelné. Bradavky se také mohou zpět vpáčit, což si vyžádá další operaci. Jizva je velmi jemná, po vyhojení prakticky nepatrná, tlustší, esteticky nevyhovující jizvy jsou vzácné. Po operaci přetrvává určitý čas otok, snížená nebo zvýšená citlivost bradavek. Obnovení normální konzistence a citlivosti bradavek může trvat několik měsíců až půl roku.

Muži, kojící ženy a mladé dívky
Přestože vpáčené bradavky trápí zejména ženy, najdou se i muži mající stejný problém.  U žen, které kojí, zákrok neprovádíme. Jejich mlékovody jsou aktivní, ženy by musely přerušit kojení. Rizikem je i hrozící infekce.  Vpáčené bradavky mohou trápit i mladé, nezletilé dívky. Jaký je postup? Mohou absolvovat zákrok? V případě 3. stupně inverze po písemném souhlasu rodičů může být tento zákrok proveden i u dívek ve věku 14 - 18 let. V případě 1. a 2. stupně, tj u občasné everzie, lékaři radí počkat alespoň do věku 18 let, je totiž možné, že se stav upraví a zákrok nebude potřebný.

Autor: Lenka Kostková