Plochá noha u dětí - příčiny, prevence a druhy léčby

Plochá noha je abnormální snížení nebo vymizení podélné klenby nohy. Méně závažná forma ploché nohy v dětském věku je zpravidla nebolestivá a rodiče vyhledají ortopeda kvůli obavám z tvaru nohy. U těžších případů je však mnohem větším problémem bolest.

Plochá noha u dětí - příčiny, prevence a druhy léčby

Příčiny vzniku
U novorozenců a kojenců je ohebná plochá noha normálním stavem. Příčinou je ještě nedostatečně vyvinuté vazivo a tuková tkáň miminek. Klenba se obvykle vyvine do 2. - 3. roku života. V některých případech může plochá noha přetrvávat až do adolescence. Dalšími možnými příčinami plochých nohou jsou nervosvalová onemocnění (poliomyelitis, svalová dystrofie, mozková obrna), poruchy vaziva (např. Marfanův syndrom, Downův syndrom a jiné) jakož i dlouhodobé přetěžování nohou stáním na tvrdé podlaze, obezita a celkové oslabení organismu.

Příznaky a diagnostika
Méně závažná forma ploché nohy v dětském věku je zpravidla nebolestivá a rodiče vyhledají ortopeda kvůli obavám z tvaru nohy (pokleslá klenba nohy) a pro deformaci obuvi. Obézní a starší děti se mohou stěžovat na bolesti v oblasti vnitřního okraje nohy, které se šíří na přední plochu bérce. Nevhodná obuv a nadměrná zátěž přispívají ke zvýraznění potíží.

Rozdělení podle závažnosti

  • Při prvním stupni je podélná klenba nohy pokleslá, ale ještě vyznačená, pacienti si na bolesti většinou nestěžují.
  • Při druhém stupni podélná klenba při zatížení vymizí, noha může otékat a rychleji se unaví.
  • Při třetím stupni je vnitřní klenba nohy vymizení a většina pacientů udává bolesti. Bývá spojena se zkracováním určitých svalů a svraštěním kloubních pouzder.


Léčba

  • Rehabilitační léčba - při gymnastice nohy je důležitá především pravidelnost cvičení - doporučená je cvičit vícekrát denně. Doporučená gymnastika nohy využívá cvičební prvky, u nichž se podporuje zapojování a posilování ochablých svalů nohy, které způsobují pokleslá vnitřní klenby a deformitou paty. Vhodné jsou například výpony na špičky chodidel, chůze po špičkách a na vnějších okrajích chodidel, jakož i zvedání drobných předmětů z podložky prsty nebo úchop předmětů chodidly.
  • Ortotická léčba - doplňkovými léčebnými prostředky, vedle rehabilitaci, jsou ortoticko pomůcky - ortopedické vložky a ortopedická obuv. Ortopedická vložka musí udržet patu ve správném osovém postavení a vnitřní klenba nohy musí být podepřena. Tyto vložky se musí vyhotovit individuálně a měly by se pravidelně obměňovat.
  • Operační léčba - cílem operační léčby je dosažení normální formované, a přitom plně pohyblivé, funkčně zdatné a nebolestivé nohy. Operační léčba je indikována u dětí s bolestmi a omezením při běžných činnostech, dále v případě, kdy se konzervativní léčbou nepodařilo dosáhnout dostatečné korekci nohy.


Prevence
Jako prevenci vzniku ploché nohy doporučujeme chodit co nejvíce naboso po přírodním terénu - písek, kameny, tráva - protože bosá noha reaguje na kontakt s nerovnou plochou zapojením všech svalů kontrolujících pohyb a postavení nohy. Naopak, dítě by nemělo chodit po rovné, tvrdé podložce bosé. Rovněž doporučujeme nosit obuv z přírodních materiálů na pružné podrážce a s pevným vedením paty, jakož i gymnastiku nohy formou hry.