Plodnost a obezita

Nezdravé jídlo neohrožuje jen linii, ale i plodnost. Muži, kteří holdují tučným a mastným jídlům, neohrožují jen svou linii, ale i plodnost. Na konferenci v Barceloně věnované reprodukci a embryologii to uvedli vědci ze Skotska. Představili zde studii, podle níž mají obézní muži horší kvalitu spermatu než ti s normální váhou. Genetika hraje při obezitě důležitou roli, tvrdí vědci.

Plodnost a obezita

U lidí s nadváhou existuje velmi dlouhý seznam zdravotních rizik. K nim nyní můžeme přidat další položku-špatnou kvalitu semene.  Odborníci si ale nejsou jisti, zda je možné učinit závěr, že tlustí muži jsou méně plodní. V páru, kde je normálně plodná žena a nijak super plodný muž, plodnost partnerky situaci vyrovná. Problém ale může nastat, pokud mají oba partneři nadváhu, protože obezita u žen prokazatelně snižuje jejich plodnost. Vědci analyzovali vzorky spermatu více než 5 000 mužů. Rozdělili muže do skupin podle jejich takzvaného indexu tělesné hmotnosti (BMI), který vyjadřuje podíl tukové tkáně v těle. Muži s normálním indexem (mezi 20 až 25) měli lepší kvalitu spermatu než muži nadváhou nebo přímo obézní jedinci. Tlustí muži měli o 60 procent vyšší pravděpodobnost nízké koncentrace spermií a o 40 procent vyšší pravděpodobnost, že jejich sperma bude trpět nějakou abnormalitou. Vědci navíc zjistili, že mužům s podváhou hrozí tytéž problémy jako obézním.  Vědci brali v úvahu i další faktory, které mohly kvalitu semene zkoumaných mužů ovlivnit- kouření, pití alkoholu, věk nebo skutečnost, zda muž někdy v životě užíval drogy. U mužů je fyzická forma a zdraví přímo spojena s plodností.

Existuje několik teorií, proč jsou tlustí muži méně plodní. Vzhledem k tomu, že tuková tkáň ovlivňuje metabolismus pohlavních hormonů, soudí vědci, že může narušovat i produkci semene. Podle jiných může jít o problémy teploty. Nejkvalitnější spermie produkují muži při teplotě o dva stupně nižší než normální tělesná teplota. Obézní muži ale mají více tuku, a jejich těla mohou být přehřátá. Další studie tvrdí, že mužskou plodnost negativně ovlivňuje i cukrovka, která  poškozuje spermie. Muži s cukrovkou při ní měli dvojnásobné množství poškozené DNA ve spermatu než zdraví muži.