Podzimní čas nahrává zánětům plic

Pneumonie je název pro zánět plic, resp. pro akutní nebo chronický zánět plicní tkáně, který způsobují bakterie, viry či houby. Jak se můžete dostat do skupiny pacientů trpících pneumonií? Jednoduše! Nakazit chorobou se můžete i přenosem. To znamená , že původci onemocnění se již mohou nacházet ve vaší nosově - hltanové flóře, nebo (pokud tomu dochází velmi často)původce onemocnění dostanete do organismu od jiných lidí. Stačí, když na vás nemocný na pneumonii zakašle nebo si kýchne ve vaší blízkosti. Vrchol výskytu těchto " útočících škůdců " je pozorován zejména během takových ročních období, jakými jsou podzim či zima.

Podzimní čas nahrává zánětům plic

Pneumonie - může se týkat i vás?
Nejčastější příčinou primárního zánětu plic (tzv. infekční pneumonie) je napadení organismu bakteriemi nebo viry. Jiným vysvětlením jsou chemické, fyzikální nebo alergické důvody. Jinými slovy, pokud vaši obranyschopnost prověřuje chřipkové onemocnění, léčbě byste měli věnovat dostatek pozornosti. Proč? Protože začátek vzniku zánětu plic je častokrát podmíněn virovým onemocněním. Ohroženou skupinou jsou i lidé ( zejména děti ), kteří nedávno překonali virové onemocnění a nacházejí se ještě v období rekonvalescence. Do rizikové skupiny lidí, kteří jsou náchylnější na toto onemocnění, patří děti, mladiství, ale i starší lidé a lidé s oslabenou imunitou (např. pacienti léčící se z tuberkulózy). Prevenci před vznikem tohoto onemocnění by však všichni lidé měli věnovat pozornost! Proč? Protože v dnešní době je pneumonie stále závažným onemocněním, které nejenže vážně ohrožuje lidské zdraví, ale je stále poměrně častou příčinou úmrtí.

Jak rozpoznat pneumonii?
Klinické příznaky pneumonie se liší v závislosti na typu zápalu plic. Přesto, lze uvést společné jmenovatele typické pro pneumonii obecně.

Typické příznaky pneumonie jsou
• Zvýšená teplota resp. horečka;
• Suchý, dráždivý kašel;
• Bolest hlavy;
• Bolest na hrudi, nevolnost, zvracení, průjmy ( při bakteriální a virové pneumonii );
• Rýma.