Pohled na stáří nás může ochránit od Alzheimerovy choroby

Stáří není nemoc. Přesto tak naše společnost často na staré lidi kouká. A přitom pohled na stáří může ovlivnit i zabránit Alzheimerově chorobě. To, jak se stavíme ke starým lidem působí na stav našeho mozku!

Pohled na stáří nás může ochránit od Alzheimerovy choroby

Vědci z Yaleovy školy veřejného zdraví tvrdí,
že je to vůbec poprvé, co se podařilo najít spojení mezi tímto rizikovým faktorem a změnami na mozku souvisejícími s Alzheimerovou chorobou. První studie se zaměřila na stereotypy, které se k stáří často přiřazují. Účastníci, kteří měli více než čtyřicet let, dávali body podle toho, do jaké míry se ztotožnili s celou škálou stereotypních tvrzení - například, že "starší lidé jsou nesvéprávní", nebo "starší lidé mají problém učit se nové věci". Asi o 25 let později, kdy měli lidé z této skupiny průměrně 68 let, začali vědci se sérií snímků magnetické rezonance, aby změřili objem hippocampu. Zmenšení této části velkého mozku je spojováno s Alzheimerovou chorobou. A vědci zjistili, že lidé, kteří před čtvrtstoletím měli nejvíce negativní názor na stárnutí, měli úbytek hipokampu největší.

Ve druhé studii vědci měřili další dva mozkové znaky Alzheimerovy choroby,
tentokrát při pitvě zemřelých účastníků studie. I v tomto případě byly výsledky shodné a změny na mozku byly výraznější u lidí s negatívnejšími názory na stereotypy spojené se stářím, než u těch, kteří se na stárnutí dívali optimističtěji. Může to být dost neradostné pomyšlení, že negativní kulturní stereotypy ohledně věku mohou mít takový hluboký vliv na to, jak náš mozek stárne - tím více, že stereotypy své kultury přebírají již čtyřleté děti.

Ale na výsledky studie se dá dívat i z opačného hlediska
Pokud najdeme způsoby, jak v rámci celé společnosti podpořit pozitivnější pohled na stáří, mohou na tom naše mozky být s postupujícím časem o něco lépe, uvádějí autoři studie. A to ani nemusíme čekat, až nám to vědci nařídí. Zkusme to praktikovat třeba jen ve svém okolí a rodině. Vždyť stáří může být i krásné, jen si umět užít a prožít!