Pohyb - pro děti to nejlepší

Pohyb je pro děti nejlepší doplňkovou výživou. Odborníci se shodují v tom, že pohyb je pro děti nejlepší doplňkovou výživou. Každé dítě by mělo mít denně minimálně 40 minut pohybu nebo každý druhý den alespoň hodinu až hodinu a půl. Ideálním časem pro pohybové aktivity dětí jsou víkendové dny. Měl by to však být pohyb, který rovnoměrně zatěžuje srdce, plíce a klouby. Ideálním časem pro pohybové aktivity dětí jsou víkendové dny, podle odborníka by během těchto dvou dnů měly aktivnímu pohybu věnovat minimálně 5 až 6 hodin.

Pohyb - pro děti to nejlepší

Za nejvhodnější sporty se považují kolektivní hry, jako jsou volejbal, fotbal, hokej a cyklistika, nebo vytrvalostní cvičení jako plavání, cyklistika a orientační běh. Rodiče by měli dbát i na přiměřenost sportovních kroužků věku a schopnostem dítěte. Pokud dáme dítě na nějaký sportovní kroužek, tak bychom se měli poradit s lékařem, ať už je to dětský nebo tělovýchovný lékař.  Důležitý je i pozitivní rodičovský vzor, rodiče by měli jít svým dětem příkladem aktivním životním stylem a pohybovým režimem.

Nedostatek pohybových aktivit je často výsledkem ne zcela pozitivního rodičovského vzoru, v rámci kterého výrazně absentuje příklad aktivního pohybového režimu.

Pozor ale na sportovní kroužky, které děti navštěvují. Nezaručují vždy kvalitní a zdravou fyzickou kondici, pokud nejsou šité na míru věku a schopnostem dítěte. Pokud chceme úspěšně předcházet hrozbě civilizačních onemocnění, zvýšenou pozornost musíme věnovat edukaci a prevenci již u našich nejmenších.

Autor: Lenka Kostková