Pohybem proti depresím

Pohyb zabírá proti depresím stejně jako léky. Je to metoda, která nestojí nic a na rozdíl od antidepresiv nemá ani vedlejší účinky v podobě poruch spánku, zvracení, třesu a váhových výkyvů. Jde o obyčejný pohyb. Proti depresím zabírá stejně dobře jako léky. Studie prokázaly, že ten, kdo cvičí, nepodléhá depresi a chrání se před ní i do budoucna.

Pohybem proti depresím

Už v 70. a 80. letech se dělaly studie, které prokázaly, že ten, kdo cvičí, nepodléhá depresi a chrání se před ní i do budoucna. Jedna ze studií například dospěla k výsledku, že cvičení aerobiku mělo na pacienty s depresí stejné účinky jako známé antidepresivum.

Minulé výzkumy monitorující vliv tělesného pohybu byly sice krátkodobé, ale všechny potvrdily, že cvičení zlepšuje náladu. Nejenže zmírňuje symptomy deprese, ale nedovoluje jim vrátit se. Molekulární biologové a neurologové potvrdili, že cvičení vyvolává v mozku takové chemické pochody jako antidepresiva- reguluje klíčové látky důležité pro přenos vzruchů mezi neurony, serotonin a noradrenalin. Cvičení už za několik týdnů může ovlivnit geny, které zvyšují hladinu neuropeptidu galaninu, který má vliv na regulaci noradrenalinu.

Díky cvičení mozek vykazuje menší stres na nový podnět. V laboratorních podmínkách bylo podnětem například vhození myší do studené vody nebo pověšení za ocas. S takovým typem stresu se člověk nesetkává, ale v jeho případě mozek reagoval klidněji v nečekaných, i když potenciálně neškodných situacích, jako je zapomenutí na pracovní setkání nebo problém s parkováním. Zdá se, že pro člověka je cvičení normálnější a přirozenější než vysedávání. Člověk není stvořen k celodennímu sezení v těsných místnostech a jeho mozek není uzpůsoben na život bez fyzické aktivity.

Vědci poukazují na to, že depresivní pacienti pocítí vliv cvičení už po půlhodině, takže deprese přestává být překážkou aktivity a stane se důvodem k dalšímu cvičení. Účinky jsou v tomto případě rychlejší a prokazatelnější jako u pacientů, kteří se pohybem snaží snížit váhu.

Zatím není jasné to, komu cvičení na depresi zabírá a v jaké dávce. Vědci nedokáží říct, že čím více, tím lépe. Není vyloučeno, že účinnější by bylo méně. Není ani jasné, zda na depresi působí i takový pohyb jako například vzpírání, ani zda je cvičení účinné v případě těžkých depresí.

Autor: Martina Dvořáková