Poruchy duševního zdraví, pravda a pověry

Nevěřte pověrám o duševních chorobách. Ve svém okolí se s duševní poruchou setkal už každý, pravděpodobnost, že ji jednou pocítí i na vlastní kůži je vysoká.  Přesto se lidé tohoto tématu bojí, věří pověrám, jsou vůči lidem, které postihla, podezíraví. Liga za duševní zdraví proto vyzývá: vykročte z těchto mýtů!

Poruchy duševního zdraví, pravda a pověry

Pověra: Lidé s duševními poruchami nejsou schopni studovat a pracovat, ani se o sebe dostatečně postarat.
Pravda: Ve většině případů mohou lidé s duševními poruchami žít a fungovat v normálním prostředí a jsou schopni se o sebe postarat. Někteří mohou mít přechodné problémy s návratem do školy či zaměstnání, mnozí to však dokáží.

Pověra: Lidé s duševní poruchou jsou nebezpeční a agresivní.
Pravda: Podíl lidí s duševní poruchou na násilných činech a zločinnosti je stejný jako u ostatní populace.

Pověra: Lidé s duševními poruchami jsou nevypočitatelní a nespolehliví.
Pravda: Lidi s duševními poruchami mají podobné životní radosti i starosti jako ostatní. A tak jako ostatní, jsou někteří z nich i nespolehliví, i nevypočitatelní.

Pověra: Lidé s duševní poruchou si nedokáží najít partnera či založit rodinu.
Pravda: Mnozí lidé s duševní poruchou žijí s partnerem nebo v rodině. Mnozí si najdou partnera a založí rodiny a to přesto, že se setkávají s odsuzováním ze strany okolí.

Pověra: Duševní onemocnění souvisejí se slabou vůlí, třeba je překonat, jen slabí lidé jsou duševně nemocní.
Pravda: Duševní poruchy nejsou projevem slabé vůle. Diagnóza deprese je vědecky podložená a nelze jí maskovat ani neschopnost, ani lenost.

Pověra: Většinu duševních chorob nelze léčit.
Pravda: V mnohých případech vhodná léčba potlačí příznaky poruchy tak, že pacient pracuje, chodí do školy, žije soukromý i pracovní život tak, jako předtím. Většinou se podaří stav pacienta alespoň výrazně zlepšit.

Pověra: Duševně nemocný člověk musí užívat léky.
Pravda: Ne vždy, když má člověk psychické potíže, je nutné užívání léků. Pokud je psychiatr přesvědčen, že užívání léků je nejlepší volba, pacient je o lécích a jejich účincích informován a má právo se rozhodnout, zda je chce užívat. Jen málokdy se přistupuje k nedobrovolné léčbě pro chybění náhledu, uvědomění si své nemoci a potřeby léčby.

Pověra: Léky, které se užívají při duševních potížích, změní člověka.
Pravda: Moderní léky nemění osobnost, tedy povahu člověka, který je užívá. Naopak, právě dlouhodobě neléčená vážná duševní porucha může vést ke změnám osobnosti nemocného.

Pověra: Pokud má člověk duševní poruchu, třeba ho léčit v nemocnici.
Pravda: Většina duševních poruch je v současnosti léčitelná ambulantně. Jen někdy je nutná hospitalizace-zejména při akutním vzplanutí onemocnění. Hospitalizace zároveň ochraňuje, pokud nemocný pro nemoc ohrožuje sebe či své okolí a vytváří podmínky pro podrobnou diagnostiku a léčbu.

Pověra: Psychiatrie je charakteristická požíváním elektrošoků, svíracích kazajek a mříží.
Pravda: Moderní psychiatrie využívá komplexní léčbu: kombinaci léčby léky se psychoterapií a socioterapií. Elektrošoky se používají v malém procentu u závažných stavů, jejich aplikování však nevypadá tak dramaticky, jak si veřejnost běžně představuje. Svírací kazajky se nepoužívají. Psychiatrická oddělení vypadají často podobně jako jiná nemocniční oddělení.  

Autor: Martina Dvořáková