Poruchy spánku odstraní relaxační koupel, hudba nebo kniha

Problém s usínáním a nedostatkem spánku asi prožil každý z nás. Je to velice nepříjemné, házet sebou v posteli, když spánek ne a ne “přijít”. Většinou jsme následující den celí “zmlácení” a večer padneme do postele a spíme až do rána. Horší je, když se tyto problémy opakují.

Poruchy spánku odstraní relaxační koupel, hudba nebo kniha

Kruhy pod očima jsou jen jedním z projevů poruch spánku,
které ho dlouhodobě pronásledují. Snížená výkonnost, výkyvy nálad či nepozornost jsou důsledky, které trápí nejen osobu postiženou nespavostí, ale často i její okolí. Lékaři se jednoznačně shodují, že přiměřený spánek je důležitý pro fyzické a psychické zdraví člověka.

Podceňování významu spánku přináší řadu negativních důsledků
Je třeba si však uvědomit, že nedostatečné i nadbytečné spaní je zdraví škodlivé. Kromě toho spánek nám pomáhá zapomenout na všechny problémy. Má úžasnou osvobozující moc. "Miluji spánek. Je to nejlepší z obou světů. Jste živý a přitom o ničem nevíte, "řekla známá americká herečka a spisovatelka Rita Rudner. Je to prostě tak. Proč si tedy odpírat "něco" co nám dodává energii a životní elán? Chcete vědět více o spánku? Zajímá vás, co všechno můžete udělat pro dobrý spánek? Pokud jste odpověděli kladně, čtěte dál.

Základní fakta o spánku
Spánek je důležitý pro normální fungování člověka. Neexistuje žádný lidský tvor (až na pár výjimek), který dokáže přiměřeně fungovat bez pravidelného spánku. Podle výzkumů třetinu života prospíme. S tímto faktem se nedá mnoho udělat, protože potřeba spánku nám byla dána geneticky. Jednoduše, je to tak a tuto skutečnost je třeba respektovat. To znamená, že obecně by měla délka spánku trvat v rozmezí šest až osm hodin denně. Avšak toto tvrzení nemusí platit pro každého, protože každý z nás je individuální bytostí.

V dnešní době se spánku a poruchám spánku věnuje velká pozornost ze strany lékařů i vědců
Výzkumy se podrobně zabývají analyzováním spánku, jeho etap a v neposlední řadě důsledky, které vyplývají z nedostatku spánku. Jen u nás trpí problémy spojenými se spánkem asi 30 procent populace. To není málo.

Spánek je velmi zajímavý proces, který se skládá z několika fází
Tímto významným objevem se zapsaly do dějin vědci z USA. Rok 1957 se mimo jiné vryl do historie i jako rok, kdy odborníci udělali výrazné pokroky ve zkoumání spánku. Co přesně chicagští vědci zjistili? V prvé řadě je třeba vysvětlit pojmy REM, non-REM a delta spánek, které jsou s objevy zmíněných vědců spojené. Podstata spočívá v tom, že během spánku se střídají spánkové periody, přičemž každá z nich je charakteristická 60 až 90 minutovým trváním. Po usnutí se naše tělo oddává fázi non-REM, která má dvě stádia, které na sebe navazují. Po non-REM fázi sestávající z dvou fází naše tělo upadá do hlubokého spánku, kteří vědci nazvali delta spánek. Po této fázi nastupuje stádium REM spánku, které je charakteristické největší intenzitou snění. Tyto fáze se během noci opakují v závislosti na délce spánku. Zpravidla se tak stane čtyři až pětkrát za noc. Co se skrývá pod zkratkami non-REM a REM spánek? Výraz REM pochází z angličtiny a je zkrácením pojmů rapid eye movement, což v překladu znamená rychlý pohyb očí. REM i non-REM spánek jsou části spánku, když spíme velmi hluboko, ale během non-REM spánku absentují pohyby očí pod zavřenými víčky, na druhé straně více hýbeme končetinami. Velmi podstatným rozdílem je, že při fázi REM je mozek téměř nečinný a naopak při fázi non-REM odpočívá samotný organismus člověka, přičemž mozek vyvíjí asi poloviční aktivitu.

Jakým způsobem si lze zajistit klidný spánek, který nabíjí energií?
Faktem, který se velmi podceňuje, je účel místnosti určené na spaní. Často jsou v našich ložnicích televizní přijímače, CD přehrávače a samozřejmě počítače bez nichž si život neumíme představit. Právě tyto technické vymoženosti jsou významnými činiteli narušení klidného spánku. Další chybou, které se dopouštíme, je nepravidelný spánek. Často si ho odůvodňujeme tím, že vše "dospíme". Samozřejmě, občas takové chování neuškodí, ale pokud dlouhodobě praktikujeme nedostatečný spánek, ubližujeme sobě samým. Vhodné je proto určit si pravidelný čas začátku spánku a vstávání. Ideální je dodržovat tato pravidla i přes víkend. Častou příčinou nepřicházejícího spánku je rozbouřená mysl. V posteli řešíme problémy dne. Zde platí staré známé: "Ráno je moudřejší večera". Svou mysl od negativních myšlenek nejlépe odbřemeníme zklidňujícími činnostmi. Skvělým řešením je relaxační hudba, horká koupel či oblíbená kniha. Výborným pomocníkem jsou lahodné bylinkové čaje. I tímto způsobem se můžeme naučit vážit si maličkosti. Vychutnávejme si každou minutu svého života. Celý den se za něčím ženeme, tak proč bychom si nemohli nechat několik minut denně pro sebe? Ideální pro realizování těchto chvil je právě večer.

Spánek nám mohou odháněl pesimistické myšlenky a stres
Nejsou však jediné. Káva, kofeinové nápoje, nikotin či sportovní aktivity jsou faktory, které způsobují nespavost. Stejný pozor je třeba dávat na konzumaci těžkých jídel či alkoholu před spaním. Ideálním řešením je nejíst dvě hodiny před plánovanou dobou odpočinku.

Snažte se myslet na své zdraví nejen prostřednictvím správné životosprávy,
sportovních aktivit, ale i dostatečného spánku. Jak řekl světoznámý německý filozof Kant: "Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích". Proto, když se trápíte a nevíte jak dál věřte, že i ve vašem životě vyjde slunce a obdaří vás hřejivými paprsky štěstí. Pokud jste bez nálady a energie, spěte a smějte se!

Autor: Martina Dvořáková