Poštípání od komára může být pro alergika velmi nebezpečné

Komáři jsou nejen obtížný, ale i nebezpečný hmyz. Objevují se hned z jara, hlavně když je mírná zima. Ale ani tuhé mrazy je nevyhubí. S každoroční pravidelností nám ohlašují, že příjemné a teplé dny nám alespoň trochu znepříjemní. Pozor by si měli dávat zejména lidé, trpící alergií.

Poštípání od komára může být pro alergika velmi nebezpečné

Vlhko a teplo je pro komáry doslova ráj
Se stoupajícími teplotami a vlhkem z bouřkových dešťů se tvoří ideální podmínky pro rozmnožování a plození dalších generací komárů. K rychlému přemnožení komárů dochází právě tehdy, když dešťové počasí vystřídá náhlé a výrazné oteplení. Cyklus od vajíčka po dospělého komára trvá v našich podmínkách zpravidla 2 až 3 týdny, přičemž teplé letní počasí ho může ještě urychlit.

Alergici, pozor!
Místům s výskytem komárů byste se měli vyhýbat zejména v případě, že máte alergii. Pokud to jinak nejde, volte vhodné oblečení a používejte repelenty. Postřiky těla či oděvu několikrát denně opakujte. Světová zdravotnická organizace je opatrná a vydává aktuální letáky, upozorňující na nebezpečí uštknutí komáry, ale také písečnými mouchami a klíšťaty.

Přenašeči nebezpečných nemocí
Naštěstí na našem území se nemoci, které přenáší komár nevyskytují. Ničení tohoto hmyzu se tedy neděje proto, že bychom chtěli zabránit přenosu nemocí, ale hlavně proto, že jejich štípnutí je rizikem pro alergiky. Nejzávažnější je fakt, že ročně na nemoci, šířené tímto hmyzem a dalšími vektory umře ve světě milion lidí a více než polovina lidstva je jimi ohrožena, a to je důležité vědět pro cestovatele. Proti některým nákazám, které přenášejí komáři existuje účinné očkování nebo vhodný prevenivní lék.

Samičky v akci
Krev nám pijí pouze samičky, ale dříve, než udělají první štípanec, dochází k spáření se samečkem. Krev pro ně představuje bohatý zdroj bílkovin, které potřebují k dozrání vajíčka. Jedna samička je schopna vyprodukovat za život až 2000 dalších komárů. Některé druhy kladou vajíčka ve shlucích na hladinu, další na hladinu jednotlivě, jiné je zase lepí na spodní strany plovoucí vegetace apod. Společným rysem všech komárů je, že vajíčka kladou do vody a nejlepší je stojatá. Kromě stojatých vod, mokřadů, jezer či lužních lesů a území v okolí pomalu tekoucích potoků, i dutiny stromů s dešťovou vodou, louže po dešti, vyjeté koleje po těžkých mechanismech i znečištěné okolí lidských sídel - vyhozené pneumatiky, vyhozené prázdné obaly od konzerv apod. Proto by měli lidé více hledět na ochranu životního prostředí. A to nejen  kvůli přírodě, ale i kvůli sobě. Rozhodně se to vyplatí.