Pozdrav slunci - začátek krásného dne

Přemýšlíte, jak si udělat hezký den? Začněte ho pozdravem! A to ne ledajakým, ale “Pozdravem slunci”. A jak správně slunce pozdravit, aby nás hřálo po celý den, to nejlépe vědí ti, kteří se zabývají jógou.

Pozdrav slunci - začátek krásného dne

Ranní cvičení je pro člověka velmi povzbuzující,
zajišťuje rozšiřování cév a tím přísun kyslíku buňkám, které se pomalu probouzejí z nočního spánku. Rovněž dodává našemu tělu potřebné endorfiny- hormony zvané přírodní životabudiče. Jogistické cvičení "Pozdrav slunci" (Surja Namaskar) je vlastně sestava cviků, které nám pomáhají zlepšit ohebnost páteře, posílit vnitřní orgány, pročistit trávicí ústrojí, a tím pádem bojovat proti obezitě. A samozřejmě, zlepšuje kvalitu našeho života, omlazuje tělo i ducha. Při cvičení je důležité si uvědomit, že pro dosažení optimálních výsledků musíme uvolnit nejen fyzické, ale i psychické napětí. Soustředit se na všechny části svého těla. Jednotlivé pohyby jsou symbolickým vyjádřením postoje k přicházejícímu dni. Nejprve si třeba osvojit jednotlivá cvičení a polohy, aby byl přechod mezi jednotlivými pozicemi plynulý, a tak zvýšíme prokrvení všech končetin. Pozornost je třeba zaměřit na dýchán í- vědomě ho kontrolujeme, aby bylo plynulé a sladěné s jednotlivými pozicemi. Opakujeme sérii 12 základních pozici 4-6-12 krát za sebou.

1. Indický pozdrav, symbol soustředěnosti motorických orgánů a mysli, symbol jednoty
Stojíme vzpřímeně s mírně rozkročenýma nohama, hmotnost je rozložena na obou chodidlech. Záda i hlava jsou vzpřímené. Paže pokrčíme v loktech, ruce spojíme dlaněmi k sobě, lokty tlačíme dozadu lopatky k páteři. Tělo však musí být uvolněno.

2. Nad obzorem se vynořuje slunce,
které nás zahřeje po studené noci. Pomalu s nádechem vzpažíme vzad až do záklonu. Tělo je uvolněné.

3. Klanění, oslava zdroje života na zemi
Předkláníme se s výdechem, uvolňujeme páteř, horní část těla visí volně nad zemí, až se dotkneme rukama podložky. Nohy v kolenou neohýbáme, svaly jsou zrelaxované.

4. Čeká nás den plný činorodé práce
Prsty rukou položíme těsně vedle chodidel a zanožíme pravou nohu co nejdále dozadu. Levou končetinu pokrčíme v koleni, hlava a prsa směřují vzhůru. Nadechneme se.

5. Odhodlání vykonat své dílo
Během krátkého zadržení dechu připojíme k pravé noze i levou, paty tlačíme k podložce, hlava je zakloněná, dolní končetiny a trup tvoří jednu rovinu. Ve výdechu se uvolníme, projdeme do kleku a sedu na patách, předpaží, dlaně zůstávají na stejném místě na zemi, hlavu položíme na podložku. Poloha nevyžaduje svalové úsilí, následuje relaxace celého těla.

6. Zklidnění a soustředění před prací
Zadržíme dech a tělo posouváme těsně nad podložkou, jako kdybychom se plazili. Bederní páteř se sedací částí je mírně zvednuta, lokty mírně pokrčené, dlaně však nezměnily polohu na zemi. Výdech prodlužujeme.

7. Skromnost, trpělivost, mravenčí práce
S nádechem se vytáhneme směrem dopředu a do výšky, zakloníme trup i hlavu. Nohy stále zůstávají na podložce. Posilujeme svaly zad a prokrvují se i hlubší tkáně.

8. Pohled na svět kolem sebe a na smysl naší činnosti, načerpání energie
Prsty nohou pevně opřeme o podložku, zvedneme pánev a trup vsadíme do trojúhelníku. Končetiny jsou natažené, hlava visí volně nad zemí. S prodloužením výdechu si opět klekneme na kolena, dosedneme na paty. Předpažíme, přičemž hlava a dlaně jsou na podložce.

9. Klidné překonání i nejtěžších problémů
Během vdechu se dostáváme přes pozici "kočičí hřbet" do vzporu klečmo, pravá noha je vpředu pokrčená mezi rukama. Hlavu zvedneme i s rameny, páteř je vyrovnaná.

10. Skromnost
S výdechem přisuneme k levé noze i pravou, přecházíme do předklonu a mírného stoje rozkročného, ​​končetiny jsou natažené. Předklon je uvolněný.

11. Vykročení vstříc novému dni
S nádechem se vzpřime, vzpažíme vzad.

12. Jednota s okolním světem
S výdechem se dostáváme do výchozí polohy, dlaně jsou spojeny na hrudi a připravujeme se na další sérii.

Autor: Martina Dvořáková