Pozitivní myšlenky jsou dobrá věc, ale .....

Pozitivní myšlení náladu nezlepší. Měli jste někdy pochybnosti o smyslu dobré rady " mysli pozitivně "? Podle nejnovější studie jsou pochybnosti na místě.

Pozitivní myšlenky jsou dobrá věc, ale .....

Opakování pozitivních myšlenek jako "sluší mi to" nebo "určitě se to podaří ", způsobuje u některých lidí opačný efekt. Místo aby se jejich mínění o sobě samých zvýšilo, cítí se ještě hůře. Od vydání knihy Normana Vincenta Pealea (1952)," Síla pozitivního myšlení", média zastávala názor, že člověk by měl sám sobě říkat pochvalná uznání. Tento postup však nefunguje stejně u všech.

Pozitivní sebehodnocení lidí, kteří jsou již takříkajíc na dně, jejich stav ještě více zhoršují, tvrdí nová studie. Psychologové v rámci tohoto projektu žádali lidi s nízkým sebehodnocením, aby opakovali větu "jsem úžasný, "a pak měřili náladu účastníků a pocity ze sebe samých. Zjistili, že jednotlivci, kteří začali, s nízkým sebehodnocením se po opakování pozitivních vět cítili ještě hůře. Ačkoli osoba s nízkým sebehodnocením si opakuje pozitivní myšlenky, rozum jí říká něco jiného. Takže pokud si jedinec opakuje, jak je úžasný, zřejmě si myslí, že ne vždy je až zas takový úžasný nebo v tomto směru zcela úžasný není, což způsobuje, že tyto rozporné myšlenky mohou zastínit pozitivní myšlenky.

Pozitivní myšlení se zdá být efektivní pouze tehdy, když je součástí většího terapeutického programu. Samo o sobě však má opačný efekt. Lidi značně frustruje, když zkoušejí něco, co má a nefunguje.

Autor: Lenka Kostková