Preventivní prohlídky očí nejsou jen pro lidi, kteří mají oční vady

Prevence se vždy vyplatí více než nákladná léčba. Platí to v péči o všechny životně i ty "méně" důležité orgány. A mezi ty hodně důležité platí oči. A co pro ně děláme? Denně je zatěžujeme koukání na monitory počítačů, čtením textových zpáv v telefonu, sledováním provozu při řízení vozidla v ne zrovna ideálních světelných podmínkách a výčet dalších zatěžujících činností by byl opravdu hodně dlouhý. N druhé straně, co pro své oči děláme, aby si odpočinuly? 

Preventivní prohlídky očí nejsou jen pro lidi, kteří mají oční vady

Očima přijímáte přibližně 80% informací z okolního světa
Proto je nezbytné zraku věnovat dostatečnou pozornost a jakékoliv zhoršení vidění konzultovat se svým očním lékařem.

Světový den zraku
Zrak má svůj mezinárodní svátek. Připadá na každoročně na druhý říjnový čtvrtek. Pravidelně ho vyhlašuje Světová zdravotnická organizace. Jeho hlavním tématem je apel na jednotlivé státy, aby více podporovaly prevenci slepoty. 

Odhalení chyb je na rodičích
Kdysi bylo možné odhalit nedostatky dětského zraku jednodušeji. Mateřské školy pravidelně navštěvovaly zdravotní sestry, které děti podrobily prvotnímu vyšetření. V případě jakéhokoliv podezření putovaly do ambulance oftalmologa. Dnes je situace jiná a prevence je na bedrech rodičů. Děti v současnosti ohrožuje zejména tupozrakost. Jde o stav, při kterém je sice oko správně anatomicky vyvinuté, avšak kontakt mezi okem a zrakovým centrem není stoprocentně funkční. Obraz do mozku přichází, ale není ostrý. Tupozrakost je tedy vždy spojena s výskytem dioptrické chyby. Jde o stav, který lze léčit, a to prostřednictvím různých cvičení. Například navlékáním korálků na silon, obkreslování nebo přelepováním zdravého oka. Oči se díky takovým aktivitám tříbí, ale bez korekce dioptrické vady nelze tupozrakost odstranit.

Dospívající se za brýle stydí
V případě dospívajících je nejčastějším problémem krátkozrakost nebo dalekozrakost. Zejména v období puberty jedinci odmítají nosit dioptrické brýle, považují je za neatraktivní, ale v konečném důsledku škodí sami sobě.

Věk civilizačních onemocnění
V čekárnách očních lékařů příbývají lidé v produktivním věku. Jsou nuceni vyhledat pomoc specialisty i v důsledku současného životního stylu a pracovních podmínek. Velmi rozšířeným je například syndrom suchého oka a také v této věkové skupině je častá krátkozrakost a dalekozrakost. Výjimkou není ani zelený zákal (glaukom) nebo se mohou vyskytnout různá patologická onemocnění, která postihují sítnici. Glaukom představuje soubor onemocnění, které zasahují zrakový nerv. Nejčastějším symptomem je zvýšený nitrooční tlak. V praxi se projevuje bolestmi oka nebo nadočnicových oblouků či hlavy. Proto je vhodné pravidelně navštěvovat lékaře, který tlak změří. S těmito poruchami se však častěji setkáváme mezi lidmi nad čtyřicet let.

Kde mám brýle?
Problémy se čtením jsou podle očního lékaře typické zejména mezi lidmi po čtyřicátém roce života. S přibývajícím věkem se ztrácí přirozená schopnost každého jedince zaostřovat nablízko. Zaostřovací mechanismus v oku slábne a jedinou rozumnou pomůckou v počátečním stádiu jsou brýle na čtení.  Starším věkovým kategoriím už často nestačí jen brýle na čtení, ale sahají i po dioptrické pomůcce, která jim usnadní vidění do dálky. V této fázi života se navíc začínají velmi jemně projevovat příznaky šedého zákalu. Ten je způsoben zakalením čočky. Častými jsou i poruchy žluté skvrny. Onemocnění je sice léčitelné, ale neumíme ho vyléčit. Lidé trpící touto nemocí se často obávají úplné ztráty zraku, nicméně je třeba si uvědomit, že postihuje pouze žlutou skvrnu, a tedy místo nejostřejšího vidění. Postižené je centrálně zrakové pole, což způsobuje vnímání jakéhosi tmavého fleku v centru pozornosti, ale okolní obraz je čistý a zřetelný. Přesto jim tento problém značně komplikuje běžný život. Postiženou skupinou jsou však zejména lidé nad 65 let. Nebezpečné jsou i další onemocnění sítnice. Například její odchlípení, diabetická retinopatie, či jiné metabolicko-cévní onemocnění. Mnohokrát jsou tyto stavy důsledky onemocnění, na které pacient trpěl předtím. Pravidelná kontrola u očního lékaře je vhodná v každém věku.