Příčina bolavých zad

Odhalte příčinu vašich bolavých zad. Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti. Trp jimi velké množství lidí - kolem 50 let má degenerativní poruchy páteře polovina lidí, mezi 50 -70 lety až 90 procent. Jde o důsledek životního stylu, zejména jednostranného dlouhodobého přetěžování. Akutní bolesti zad trvají několik dní až týdnů, chronické až půl roku a více.

Příčina bolavých zad

Mnohé z poruch se upraví za poměrně krátkou dobu-když přestane působit příčina bolestí. Je to většinou akutní blokáda krční, hrudní a bederní páteře. Jako léčba většinou postačí léky proti bolesti, antirevmatika a obstřiky v kombinaci s rehabilitací. Horší je to v případě, když dráždění nervů způsobuje kruté bolesti, které vyzařují až do končetin a prstů, poruchy svěračů a problémy s chůzí. Tehdy je třeba zakročit operačně. Chronické bolesti bývají zapříčiněny i depresemi a úzkostí.

Bolesti se nejčastěji vyskytují v oblasti beder. První problémy se mohou projevit již v dětství a bývají spojené například s chybnou statikou páteře. Velkou roli zde přitom hraje genetika. Degenerativní proces začíná na meziobratlové ploténce. Ta ztrácí pružnost a je náchylná k prasklinám. Negativní vliv na metabolismus ploténky má kouření. I obezita přispívá k přetěžování páteře. Své udělají také infekční onemocnění a úrazy.

Dalším nepříznivým faktorem jsou vrozená poškození, jako například skolióza. Akutní bolesti zad trvají několik dní až týdnů, chronické až půl roku a více. Nespecifické bolesti nemají jasný organický původ. Vyvolat je však může infekce, nádor, úraz nebo stlačení nervových struktur. První typ patří do péče praktického lékaře, složitější případy s potenciálním postižením nervového systému je nutné poslat ke specialistovi

Léčba nespecifických bolestí patří do rukou lékaře první linie. Ti by měli pacienta v první řadě uklidnit a vysvětlit mu, že nekomplikované akutní bolesti mají dobrou prognózu. V akutní fázi pomáhá krátkodobý klid na lůžku, či krční límec. Pacientovi je třeba nezbytně upravit celkový pohybový režim-včas se musí zapojit do běžných denních aktivit, zvyšovat intenzitu zátěže, vynechat činnosti, které zvyšují bolesti, aby se nezměnily na chronické. Na přetrvávající bolesti zabírá paracetamol-jednorázová dávka 750 až 1000 mg. Často se využívají injekce na bolest, obstřiky, teplo a hlavně léčebná relaxace. Cvičení se doporučuje po odeznění akutního stadia, kdy už bolesti nejsou tak výrazné.

Chirurgická léčba je nutná v případě poruchy nervového systému "vyskočenou" ploténkou, po úrazu či při infekčních komplikacích.
U akutních bolestí se za rizikové faktory považuje věk pod 20 a nad 50 roků-může být za nimi nádor. Ale i věk nad 70 let - tam existuje podezření na zlomeninu obratle. Důraz se klade na příčinu vzniku poranění-zda se u pacienta nevyskytlo nádorové onemocnění, chronická infekce ledvin, plic, kůže nebo jiné závažné vnitřní onemocnění, nebo zda není dlouhodobě léčen imunosupresivy, zda neužívá drogy a podobně.

Příčiny zablokování
Akutní blokáda krční páteře vzniká při náhlém prudkém nekontrolovaném pohybu hlavou, při přetížení krku například po opakovaném jednostranném nošení břemene, po nachlazení nebo nevhodné poloze hlavy a krku ve spánku. Hrudní blokáda vzniká po nevhodném držení páteře při práci, mechanickém přetížení, prudké rotaci, nevhodné poloze při spaní. Vyvolat ji mohou i úrazy v minulosti. Lumbago- blokáda v bederní části, se objevuje často po náhlém předklonu s vytočením do strany nebo po prudkém zvednutí těžkého břemene z předklonu do záklonu. Někdy dojde k blokádě s mírným zpožděním, ale vždy tomu předchází dlouhodobé postavení ve vynucené poloze. Jako například jízda v autě, nadměrná fyzická práce, nachlazení, či uklouznutí. Bolest vzniká kvůli natažení nebo natržení svalových vláken, vazivových úponů.

Chronické bolesti
Objevují se plíživě, bez jasné příčiny a odeznívají velmi pomalu a těžce. Chronická bolest je v současnosti považována za biopsychosociální problém. Vhodné je proto vyšetření psychologem a psychiatrem kvůli určení osobnosti nemocného, jeho sociálního zázemí, jak chronické problémy zasahují do jeho rodinných a pracovních aktivit a podobně. Tito lidé často trpí úzkostí, depresí nebo lékovou závislostí. Chronická bolest se často vyskytuje u degenerativních, infekčních i revmatologických onemocnění. Krutá bolest trápí nemocné zejména noci. Zvláštní skupinu osob s chronickou bolestí tvoří pacienti, kteří po opakovaných operacích páteře udávají jen malou úlevu.

Autor: Lenka Kostková