Problém moderní doby - plísně

Jeden z problémů moderní doby jsou i plísně, které vdechujeme ze vzduchu, nebo se dostanou do těla z potravin. Jsou všudypřítomné a schopné napadat náš organismus. K nejznámějším patří plísně druhu kvasinek candida.

Problém moderní doby  - plísně

Plísňové toxiny - mykotoxiny
Považují se za nejjedovatější a nejnebezpečnější. Mohou zapříčinit různé toxické reakce a obvykle jsou příčinou různých onemocnění od alergických reakcí až po vznik karcinomů. Neprodukují se přímo v lidském organismu, ale setkáváme se s nimi v potravinách. Latoxin (ochratoxin ) patří mezi silně rakovinotvorné látky poškozující játra. Mykotoxiny (parazitické plísně) mají fyziologický až toxický účinek na výše organismy. Velká část populace bere jako samozřejmost oškrábat plíseň z džemu, vyndat ten kousek nepěkného na povrchu z kompotu, nebo odříznout kousek shnilé broskve, mandarinky, nebo z pečiva a sníst. To je jen povrchové zbavení se plísně. Pokud je jednou potravina napadena, tyto plísně jsou v celém produktu.

Nikdy nejezte plísní napadené jídlo!
Když se už jednou mykotoxiny z plísní do potraviny dostanou, nelze je z ní odstranit. I když napadenou část vyříznete, jedovaté mykotoxiny zůstávají v napadené potravině. Konzumovat nahnilé a jinak napadené potraviny i vykrajovat, je úplný hazard se svým zdravím. Takové potraviny patří jednoznačně do koše ne na stůl!

Působení plísní na organismus
Pokud jedinec konzumuje nevhodné potraviny napadené plísní a hnilobou nemusí v počátečním stadiu na sobě nic pozorovat. Plísně nepůsobí okamžitě, jako například při nakažení se známou salmonelózou. Plísně se ohlásí v podobě dlouhotrvajících chronických onemocněním, jako je například:
• poškození ledvin
• jater
• porucha plodnosti
• různé edémy
• rakovina
• narušení imunitního systému
• oslabení srdce
• narušení nervového systému

Mykotoxiny nejsou vidět, jsou bez chuti a zápachu, obvykle je člověk konzumuje, aniž si něčeho všiml
Proto pokud je viditelné poškození například rajčata, papriky, pomeranče, nebo plesnivý chlebíček, zde platí pouze jedno - vyhodit!  Důležité je udržovat svůj imunitní systém v dobrém stavu, přidržovat se pravidel správné životosprávy, konzumovat zdravé nenapadené ovoce, zeleninu a potraviny s vyšším obsahem vlákniny, které udržují naše střeva v dobrém stavu.  I zde platí pravidlo, že zdraví člověka začíná zdravým trávicím ústrojím!

Plesnivé ovoce a zelenina
Všude se valí informace o tom, jaké je dobré jíst ovoce a zeleninu, jaké je to zdravé a prospěšné pro organismus. Co však se zeleninou a ovocem, které je plesnivé? V našich obchodních řetězcích najdeme spoustu takových produktů. Odhalit zkažené zboží je někdy obtížné. Záleží na tom, co kupujete, a jak to je balené. Pokud si však přinesete zkažený výrobek domů, je nevhodnější vrátit ho do obchodu v den nákupu. Vyhnete se tím případné obraně na straně prodávajího o tom, že jste potraviny nesprávně uskladnili.