Proč Češi nesportují?

Proč Češi nesportují? Nemají prý čas. Téměř polovina obyvatel České republiky nesportuje, protože nemá čas. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění Evropské komise - Eurobarometer, který se uskutečnil v 27 členských státech Evropské unie (EU). Muži sportují více kvůli zlepšení svého fyzického výkonu, zatímco ženy jsou více motivovány vylepšením svého vzhledu.

Proč Češi nesportují?

Sport a fyzická aktivita jsou mezi občany EU považovány za důležité, co je dobrým základem pro další činnosti Unie v této oblasti zakotveno i v Lisabonské smlouvě. Sport hraje významnou roli i při vzdělávání, sociální integraci a zdraví. Proto bychom si měli najít čas a sportu se věnovat pravidelně alespoň jednou do týdne, určitě by pomohla i nová cenově dostupná sportoviště.

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce jsou fyzicky aktivní Evropané ze severu, zatímco nejméně jižané a obyvatelé 12 nových členských států. Až 40 procent Evropanů sportuje alespoň jednou do týdne, no zároveň až 34 procent občanů se přiznalo, že fyzickou aktivitu provádí jen zřídka, či vůbec. S věkem Evropanů klesá i jejich míra sportování, přesto úctyhodných 22 procent občanů EU nad 70 let se sportu věnuje stále. Ze socio-demografického hlediska se jednoznačně o své zdraví více starají ženy-63 procent žen sportuje pro své zdraví, mužů pouze 58 procent. Naopak, pro zábavu a relax se cvičení věnuje více mužů než žen. Muži sportují více kvůli zlepšení svého fyzického výkonu, zatímco ženy jsou více motivovány vylepšením svého vzhledu. Pravidelně nebo téměř pravidelně sportuje 40 procent Evropanů. "Nejlínější" na sport jsou Bulhaři, Řekové a Italové.  Nejvíce cvičí občané EU v přírodě (48 procent).

Na otázku, proč se Evropané vůbec cvičení věnují, nejvíce z nich (61procent) odpovědělo, že kvůli zlepšení svého zdraví. Mnoho Evropanů cvičí i proto, že si při takové aktivitě relaxují. Odlišně vnímají Evropané i zábavnost cvičení. Například až 53 procent Švédů cvičí, protože jim to přijde zábavné. Důvodem, proč se  45 procent Evropanů cvičení nevěnuje pravidelně, je nedostatek času

Autor: Martina Dvořáková