Proč jsou cigarety hřebíky do rakve? Část I.

Kouření je vdechování a vydechování kouře z tlejícího tabáku, které má znaky naučeného chování s fyzickými, psychickými a společenskými zážitky. Na kouření a na nikotin, látku obsaženou v kouři z cigaret, vzniká u lidí závislost. Tabák se před objevením Ameriky v písemných dějinách vůbec nezmiňuje.

Proč jsou cigarety hřebíky do rakve? Část I.

Historie

Domorodci v Karibské oblasti ho poprvé nabídli Kolumbovi. Export tabáku zajistil přežití Jamestownu, jeho prodej financoval americkou revoluci a první američtí prezidenti (George Washington a Thomas Jefferson) byli producenty tabáku. Ani to není tak dávno, co používal Hollywood cigarety jako symbol romantiky, šarmu a mužnosti. Američtí vojáci je dávali lidem, které potkávali v zemích, kde bojovali a po 2.světové válce byly cigarety platidlem od Paříže po Peking. V 20. století zažívá úplný rozkvět zejména v rozvojových zemích a v bývalém východním bloku.

K čemu dochází?

Při kouření dochází v ústní dutině k několika procesům - stoupá teplota a ve zvýšené míře dochází k odumírání buněk všech tkání, které se zde nacházejí (dásně, jazyk). Snižuje se vylučování slin, které za normálních okolností mají ochrannou funkci. Důsledkem toho je zvýšená tvorba zubního plaku, tvorba zubního kamene, zbarvení povrchu zubů a náchylnost dásní na infekční onemocnění. Nikotin způsobuje zúžení cév v dásních, a tím nedochází k jejich správnému zásobení živinami. To znamená horší obranyschopnost vůči bakteriím. Toxické látky vznikající při kouření omezují v mateřském organismu přenos kyslíku díky vzniku karboxyhemoglobinu. Nikotin snižuje průtok krve dělohou. Placentární funkce negativně ovlivňují polycyklické aromatické látky a kadmium. Spontánní potraty jsou u kuřaček 1,4 krát častější, perinatální úmrtnost 1,2 krát vyšší.

Děti kuřaček

Děti matek, které kouří mají nízkou porodní hmotnost (1,9 krát) a častější předčasný porod. Růstový deficit se prohlubuje i po porodu, protože tyto ženy méně často kojí. Děti kuřaček nápadně často umírají na syndrom náhlé smrti kojenců (SIDS). Mají častěji astma a respirační infekce. Těhotné ženy by měly úplně přestat kouřit, protože samotné omezení kouření v těhotenství negativní účinky kouření neoslabuje.

Autor: Martina Dvořáková