Proč jsou cigarety hřebíky do rakve? Část II.

Kouření patří mezi toxikomanie, představuje nejrozšířenější zlozvyk, společenskou neřest. Kouření je spojeno s vysokou návykovostí a proto zhoubně působí na formování osobnosti.

Proč jsou cigarety hřebíky do rakve? Část II.

Co vlastně představuje látka, kterou kouří kuřáci?

Prudký jed nikotin, nacházející se v rostlině zvané tabák, kterou za tímto účelem pěstují, sklízejí, suší a dělají preparát na tabákové výrobky. Nikotin je zapáchající alkaloid v podobě olejovité, na světle a na vzduchu nestálé kapaliny, která zvyšuje dráždivost nervové soustavy.

Proč tedy lidé kouří?

Výzkumy potvrzují, že dospívající pravděpodobně kouří proto, aby překonali komplex méněcennosti; který na nich v jejich věku doléhá, usilují ho kouřením kompenzovat, vyrovnat se dospělým a ukázat, že jsou zde, aby je tedy brali vážně. Někteří chtějí imponovat druhému pohlaví a "vytahovat se" před přáteli, vrstevníky. Zprvu je žene do kouření zvědavost, dlouho neumí přijít kouření na chuť, přemáhají se a snaží si dokázat, že něco vydrží. Mnoho mladých kuřáků a kuřaček kouří, neboť je to podle nich "módní", i když jim kouření přináší nepříjemnosti v rodině, škole, ve společnosti či na pracovišti. Třetí kategorie kuřáků, zejména střední a starší generace, kouří proto, že prý "musí", cigareta nebo doutník se jim žádá, neumí odolat, mají již návykem oslabenou vůli, stali se otroky návyku na nikotin, podlehli "kouzlu" cigaretového kouře. Sami sebe násilím přesvědčují, že všechny nepříjemné průvodní jevy související s kouřením nestojí za to, ve srovnání s nekonečným požitkem, což jim přináší cigareta, jen aby ospravedlnili svou slabost a nemuseli se vzdát kouření. Kuřáci dokazují, že kouření jim poskytuje požitek, jistý druh nervového uspokojení, že zmírňuje afektivní rozrušení po těžkých psychických stresech nebo po těžké práci, že zahání hlad a tlumí žízeň. Opodstatněnost tohoto tvrzení je sporná, protože každý organismus reaguje trochu odlišně. Oproti uvedeným "výhodám" existuje řada objektivně zjištěných důsledků, které z kouření nebo ze šňupání tabáku vyplývají. Důsledky vyplývající z kouření se vztahují na oblast zdravotní, finanční, společenskou i psychologickou.

Autor: Martina Dvořáková