Proč nás děsí nemoci, ale přehlížíme hlavní rizikové faktory jejich vzniku?

Přestože jsou onkologická onemocnění v posledním období doslova strašákem lidstva, pravdou zůstává, že v Česku na ně umírá mnohem méně lidí, než na kardiovaskulární choroby. Rizikové faktory nejčastějších onemocnění jsou poměrně známé, ale připomeňme si je!

Proč nás děsí nemoci, ale přehlížíme hlavní rizikové faktory jejich vzniku?

Rizikové faktory
Pod pojmem rizikový faktor se v medicíně myslí takový činitel v životosprávě nebo životním prostředí, jehož přítomnost zvyšuje pravděpodobnost, rozsah nebo závažnost onemocnění - například špatné stravování, kouření, alkoholismus, nedostatek pohybu, ale i genetické danosti. Omezení rizikových faktorů je často důležitá součást léčby. Nová studie odborníků, kteří dlouhodobě sledovali a porovnávali výsledky vyšetření, zjistila, že téměř 60 procent závažných onemocnění v Evropě je zapříčiněno sedmi  klíčovými faktory: Vysoký krevní tlak 12,8%; kouření 12,3%; alkoholismus 10,1%; vysoký cholesterol 8,7%; nadváha 7,8%; nízký příjem ovoce a zeleniny 4,4% a nedostatek fyzické aktivity3,5%.

Hlavní rizikový faktor
Hlavním rizikovým faktorem úmrtí je vysoký krevní tlak (udává to až 37 z 52 zemí Evropy). Hlavním rizikovým faktorem závažných onemocnění je kouření (31 z 52 zemí). Hlavním rizikovým faktorem zdravotního postižení a smrti mezi mladými lidmi je alkohol. Důležitým zjištěním je i to, že v Evropě přibývá počet úmrtí na onemocnění, kterým dnes umíme předcházet, a které umíme léčit.

Kardiovaskulární onemocnění
Těžko pochopitelným paradoxem je skutečnost, že dnes existují účinné léky na hypertenzi (vysoký krevní tlak), ale počet hypertoniků neklesá. Navzdory jednoduché diagnostice hypertenze zůstává velmi často nediagnostikovaná. Znamená to, že pacienti u nás nevěnují tomuto závažnému onemocnění a prevenci dostatečnou pozornost. Zvýšený obsah cholesterolu v krvi je dalším rizikem, které při nedostatečné léčbě může způsobit vážné problémy srdce a cév. V odborné literatuře vyšly výsledky celosvětové studie Inter Heart Study na vzorku 15-tisíců pacientů. Jako nejvážnější rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění studia uvedla cholesterol, kouření, diabetes a obezitu.

Obezita
V tabulkách, které sledují nemocnost obezitou v Evropě, se Česko pravidelně ocitá na prvních místech. Nedávné studie prokázaly přímou souvislost tuků ukládajících se na břiše se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. "Pneumatika kolem pasu" je mnohem nebezpečnější než vyšší objem tuků na zadku a stehnech. Znamená to, že lidé, kteří mají široký zadek a malý obvod pasu jsou možná nespokojeni se svou postavou, ale hrozí jim menší zdravotní riziko. Zbavit se tuků na zadku a stehnech není jednoduché. Takový druh obezity je dán geneticky.

Rakovina
Více než třetina úmrtí na rakovinu se připisuje 9 potenciálním rizikovým faktorům, které člověk dokáže sám ovlivnit. Ve světě umírá na rakovinu ročně přibližně 7 milionů lidí - z toho asi třetina z nich na následky ovlivnitelných potenciálních rizikových faktorů. Mezi rizikové faktory způsobující rakovinu a následnou smrt patří: obezita (vysoký BMI), kouření, nedostatek fyzické aktivity, nízká spotřeba ovoce a zeleniny, alkohol, nechráněný pohlavní styk, znečištěné ovzduší, používání tuhých paliv, injekce používané ve zdravotnictví kontaminované virem hepatitidy B a C .

Autor: Lenka Kostková