Proč nezanedbávat rozcvičení?

Celý způsob rozcvičení závisí na různých typech vyšší nervové činnosti. Různé typy se různě rychle přizpůsobují měnícím se podmínkám. Z tohoto hlediska se nejvýhodnějším uvádí typ silný, vyrovnaný, pohyblivý (sangvinik). Je předpoklad, že u cholerických typů bude převládat startovní horečka (pokud nenastane nadhraniční útlum) a že rozcvičení by mělo mít u těchto typů uklidňující charakter. U melancholiků a flegmatiků by mělo naopak převládnout vzrušující rozcvičení.

Proč nezanedbávat rozcvičení?

Stereotyp

V rozcvičení třeba respektovat i poznatky o dynamických stereotypech. Vypracování dynamického stereotypu vyžaduje neměnné pořadí podmíněných a nepodmíněných reflexů, stále kvalitativní vlastnosti podnětů a neměnné intervaly mezi podněty. Tento fakt se dá příznivě využít při rozcvičení, které z tohoto hlediska má probíhat stereotypně. Ale zejména u některých typů sportovců, ale i v závislosti na jiných faktorech, může dynamický stereotyp hrát už při rozcvičování negativní roli. V tomto případě musí probíhat netradičně. Zvýšení hladiny kyseliny mléčné v krvi má nižší hodnoty při takových cvičeních, které se konaly při rozcvičení. V průběhu rozcvičení se vytváří rovnováha mezi ději odčerpávajícími a obnovujícími energetické zásady. Vhodným rozcvičením můžeme ovlivnit i změněnou úroveň dráždivosti centrálního nervového systému v předstartovním stavu. Vlivem rozcvičení se zlepšuje nervosvalová koordinace, snižuje se počet chyb a jejich odstranění probíhá rychleji. Tento vliv je účinný tehdy, pokud je rozcvičení intenzivní a kvalitní.

Nedostatečné rozcvičení

Zjistilo se, že sportovci na začátku tréninkové jednotky nebo sportovní soutěže mívají mnohdy nepříjemné pocity ve svalech, při dýchání, žaludeční potíže, psychickou nevolnost, pocity svázanosti pro plné nasazení v závodě. Tyto pocity zanikají až později v průběhu soutěže nebo tréninku. Takové stavy mají vždy nepříznivý vliv na výkonnost. Snižují tréninkový účinek a zvyšují pravděpodobnost úrazů. Ukázalo se, že hlavní příčinou je nedostatečné rozcvičení. Ve většině případů je to v důsledku nedodržení základní skladby rozcvičení, nesprávného výběru cviků a jejich uplatňování ve staré tradiční formě. Rozcvičení v chladném počasí a lehkém oblečení způsobuje značné ochlazování organismu, prodlužuje čas rozcvičení, takže se plýtvá energie na úkor tréninku nebo soutěže.

Několik rad na závěr

Odstranění uvedených nedostatků předpokládá osvojit si několik základních poznatků o rozcvičení. Každé rozcvičení by mělo obsahovat tři části: rozehřátí, švihovou gymnastiku a speciální část. Rozehřátí by mělo zahrnovat cvičení, které by zvýšily cirkulorespirační pochody tak, abychom mobilizovali krevní zásobárny, aby se krev vypudila do pracujících svalů a ostatních částí pohybového ústrojí. Z tohoto hlediska jsou vhodné všechny druhy běhů, poskoků, obratů a pod. V části švihové gymnastiky jde o zvýšení elasticity svalstva celého pohybového aparátu a o vnímání pohybu a polohy, zejména kloubních celků. Sleduje se vydatné prokrvení šlach, vazů, kostí, které mají ve srovnání se svalovou tkání významně větší specifickou hmotu, a proto se pomaleji prokrvují. Do této skupiny patří cviky jako různé švihy, kmitání, kroužení, otáčení a úklony. Speciální část by měla obsahovat cvičení, které přednostně a lépe procvičují ty části těla, které jsou ve hře nejvíce zatěžovány. Vhodná jsou zejména švihová cvičení ve velkém počtu opakování, v co největším pohybovém rozsahu a se změnou rytmu. Dále by tato část měla obsahovat odporové cvičení ohebnosti.

Autor: Lenka Kostková