Proč přestat kouřit? Zkuste na kouření hledět očima jogínů!

Pokud se povídáme na drogovou tematiku, málokdo si jako první představí cigaretu. Nicméně kouření nás spoutává, propadne mu nejen naše tělo ale i duše. Začít je jednoduché, ale přestat, to se podaří jen málokomu. Sáhnout po první cigaretě je jako sepsat smlouvu s ďáblem. Mnozí by chtěli přestat, ale podaří se to pouze těm, kteří chtějí s tímto zlozvykem skoncovat opravdu a definitivně. Chtění přestat kouřit, jako rozhodnutí v myšlenkách člověka totiž není skutečné chtění, a nemá tedy potřebnou sílu.

Proč přestat kouřit? Zkuste na kouření hledět očima jogínů!


Cigareta je s námi spoutaná
Prvním pomyslným poutem je závislost na nikotinu. Je to potřeba mít v těle látku s opojnými účinky. Ačkoli tato látka je důvodem kouření, skutečná závislost je minimální a překonání této závislosti možná ani nepostřehnete.

Druhým poutem je psychický návyk. Člověk si povýšil kouření na rituál. Cigareta ke kávě, cigareta po jídle, cigareta ve chvíli čekání, když člověk neví, co dělat, cigareta při rozhovoru nebo při pití alkoholu a mnoho jiných situacích. Toto pouto se překonává a ruší častěji. Bez cigarety si neumíme představit určité situace, jsme nervózní a jedinou spásu vidíme v cigaretě. Neuvědomujeme si, že problém je v nás, v našem myšlení, a že samotná cigareta nám ten pocit uvolnění nepřinese. Pokud se rozhodnete přestat s kouřením ze dne na den s úmyslem zapálit si až tehdy, když dostanete na cigaretu chuť ... je opravdu možné, že tato chvíle nenastane nikdy. 

Třetím a nejpevnějším poutem zlozvyku kouření je samotná příčina, důvod, pro který člověk kouří. Není těžké ho najít, ale poznání této příčiny má jedno vážné úskalí. Děláme všechno proto, abychom tento důvod před sebou utajili. Pokud bychom si zapálili cigaretu bez činnosti, která se nám s kouřením spojuje, byli byste jistě překvapeni a cigareta by vám nechutnala. Pokud kouříte více let tak se kouření stává součástí vašich zvyků. Už to přestává být pouze otázkou rozhodnutí hlavy a mysli, váš metabolismus si neumí představit fungování bez kolování nikotinu v krvi.

Podle jogínů není třeba se snažit přestat kouřit, ale je třeba se snažit pochopit kouření
Pokud může být pití čaje nebo kávy meditací, proč bychom nemohli takto povýšit kouření. Cigaretu si zapalujte pomalu, vychutnejte si každý krok, který uděláte. Buďte při tom uvědomělí a bdělí. Vychutnejte si její dotek, vůni ... ještě před prvním vdechnutí. Všímejte si její krásy, ano krásy, protože pro vás to je božská nádhera. Do úst si ji vložte s plným vědomím a tak jistě si ji bděle zapalte. Je třeba si vychutnat každý jeden úkon ještě před samotným vložením do úst. Naplňte si zhluboka plíce - to je pránájáma. Pak vypusťte kouř, uvolněte se, další šluk - a stále velmi pomalu. Když to zvládnete, budete velmi překvapeni.

Brzy pochopíte, jaká hloupost je kouření. Ne proto, že druzí řekli, že je to hloupost, že je to špatné. Vy to uvidíte. A toto vidění nebude záležitostí intelektu. Vyjde z celé vaší bytosti; bude to vidění procítěné celou vaší bytostí. A jednoho dne, pokud se kouření zbavíte, tak se ho zbavíte, pokud budete pokračovat, budete pokračovat. Vůbec se nad tím nebudete vzrušovat. Je třeba umět rozlišovat, kdy máme na něco skutečnou chuť a kdy se nám v mysli spojují určité činnosti s příslušným návykem. Je to jako u konzumentů jiných drog. Například mnoho lidí, kteří užívají pervitin, by ani nenapadlo dát si ho na zpestření běžného dne. Jakmile se jde někde do společnosti, bez této látky si neumí představit jisté činnosti - nejčastěji tanečního charakteru. Protože jsme si na to zvykli, stal se to náš rituál. Všechno je jen v naší mysli, a pokud dovolíme, aby nás ovládala automatická chuť, tehdy se stáváme závislými a otroky drogy.