Psychicky nemocných lidí stále přibývá

Počet psychicky nemocných Čechů se stále zvyšuje. Počet psychicky nemocných lidí stále přibývá. Jedním z příznaků duševní poruchy může být i deprese.

Psychicky nemocných lidí stále přibývá

Podle psychiatrů se výskyt depresivních onemocnění stále posouvá do nižších věkových kategorií. Trend je stejný Evropě, Africe, Americe či asijských zemích. Čili není kulturálně podmíněn, ale je znepokojivý. Liga za duševní zdraví ČR pořádá každoročně při příležitosti Mezinárodního dne duševního zdraví Dny pomněnek, aby na tuto skutečnost upozornila. Riziko vzniku deprese je v současnosti u 20 až 30 letých na takové úrovni, jak bylo kdysi mezi třicátníky a čtyřicátníky. Odborníci vidí příčinu v enormním tlaku společnosti. Člověk musí podat výkon, nemůže si dovolit výpadky v práci, až se ocitne v situaci, že musí vyhledat pomoc.

Přestože psychiatrických pacientů přibývá, počet lékařů, kteří by jim s problémem pomohli, nenarůstá v přímé úměře.  Co v této souvislosti psychiatry mrzí nejvíce, je fakt, že se zkracuje doba, kterou jsou schopni věnovat jednomu pacientovi na přibližně 20 minut a nevyužívají se ani možnosti pracovat s nemocnými formou terapií či jiných náročnějších procedur. Léčba se však za uplynulých 25 let výrazně posunula k větší bezpečnosti a dobré toleranci medikamentů, přešlo se na moderní stimulační metody, stále však zaráží postoj velké části společnosti, který je otevřeně negativní k této skupině postižených. Další problém vzniká po tom, jak se pacient po přeléčení snaží postupně zařadit do normálního života. Následná léčba totiž absentuje. Nikoho nenapadne, aby pacienta po fraktuře nohy a odstranění sádry poslal druhý den po propuštění z nemocnice do práce. Když však odejde z psychiatrie po těžké depresi, nemá kam jít, pokud nežije ve větším městě, kde je denní stacionář.