Rady pro život s patologickým žárlivcem

Zřejmě každý z nás někdy pocítil ostny žárlivosti, pocit, že vztah je ohrožen, že se naší polovičce, může líbit někdo jiný, nebo že někomu věnuje větší pozornost, než se nám zamlouvá.  Možná jsou i tací, kteří tvrdí, že nikdy nežárlili, ale podle několika psychologických výzkumů žárlí každý, závisí však na míře, v jaké ji pociťujeme nebo projevujeme. Je možné, že dotyčný "nežárlivý" člověk si tyto pocity neuvědomuje, nebo jim nepřipisuje žádnou vážnost. Jsou však i tací, kteří si tyto pocity uvědomují ve zvýšené míře. Není to právě vlastnost, která by se obecně řadila k těm pozitivním, a to z několika důvodů, které si určitě umíte představit. Žárlivost patří k trýznivým, silným, afektivní pocitům, a v jejím důsledku dochází k mnoha neshodám mezi partnery.

Rady pro život s patologickým žárlivcem

U dospělých osob se rozlišuje normální a patologická žárlivost
Samozřejmě to závisí také na tom, zda je žárlivost oprávněná nebo bezdůvodná. Žárlivé projevy jsou u každého jiné, na což může mít vliv předchozí zkušenost, vliv výchovy a temperamentu, ale i aktuální psychický stav. Žárlivý člověk, prožívá různé pocity z této škály: hněv a vztek, nenávist a pohrdání, hanbu, strach a beznaděj, smutek.

Psychologové se dost často setkávají s tím, že žárlivý člověk trpí pocitem méněcennosti
Negativně se porovnává s jinými, má negativní pocity, a také tendence k alkoholismu. Žárlivost není výsadou jen jednoho pohlaví, postihuje stejně muže i ženy, a údajně se vyskytuje u všech kultur. Osobu, která je neustále atakována projevy žárlivosti od partnera ovlivňuje tato situace velmi stresově, vzbuzuje pocity křivdy a bezmoci spojené s potřebou bránit se.

Jak ovlivňuje vztah?
V patologické rovině ovlivňuje negativně, protože zasévá do vztahu nedůvěru a konflikty. Patologická žárlivost má trvalý charakter a léčí se na psychiatrických klinikách, efekt léčení je ale velmi slabý. Vyskytuje se zejména u alkoholiků, kteří vlivem alkoholu nedokáží ovládat své chování a nejednou reagují impulzivně a bez předvídání důsledků. Mohou to být verbální nebo fyzické agresivní projevy se stupňující se intenzitou. Normální žárlivost se projevuje drobnými projevy, které jsou přirozené a po vzájemné diskusi, a častých rozhovorech pozitivně ovlivňují vztah partnerů. Může ho upevňovat a ozvláštňovat. Někdy se osoba, na kterou partner v rozumné míře cítí i oceňována.

Jak si se žárlivostí poradit?
Jednou z rad, jak lze zabránit těmto nepřiměřeným projevům,  je začít také žárlit ve stejné intenzitě jako partner, a tak mu ukázat, jaké jsou jeho projevy nepříjemné, a jak zraňují. Ne vždy však má tato metoda kýžený efekt a spíše může fungovat na začátku vztahu. U alkoholika má na stopnutí žárlivostních reakcí vliv protialkoholní léčení.

Při více a opakovaných problémech by žárliví lidé měli respektovat tyto rady:
• Zkuste své problémy řešit sami nebo s odborníkem
• Neskrývejte své pocity, ale snažte se je ovládat a prezentovat tak ,aby to partnerovi neublížilo a snažte se nejdříve sami objektivně posoudit , zda je vaše žárlivost v konkrétních situacích opodstatněná. Není správné potlačovat hněv, ale ovládat jeho projevy, vede to k lepší komunikaci a k upřímnosti
• Nepřizpůsobujte se ze strachu z opuštění přáním a potřebám partnera, nekontrolujte soustavně jeho činnost a osobní věci a snažte se nebýt pomstychtiví. Není nic horšího než nepřiměřené žárlivé a agresivní projevy od partnera, kterého milujeme.