Rakovina děložního čípku - rizikové faktory, prevence a očkování

Rakovina děložního čípku patří mezi obávaná zhoubná onemocnění žen v produktivním věku. Ve smutné statistice je na třetím místě příčin úmrtí žen. U nás i v Evropě ročně přibývají desítky tisíc nově diagnostikovaných onemocnění. Vhodnou prevencí se jeví očkování a pravidelné prohlídky v gynekologických ordinacích.

Rakovina děložního čípku - rizikové faktory, prevence a očkování

Může za to HPV
Onemocnění vyvolává běžně rozšířený virus, lat. Human papillomavirus (HPV) - lidský papillomavirus.Virus je geneticky stabilní, což znamená, že se před ním dá dlouhodobě chránit očkováním, na rozdíl například od viru chřipky, který se často mění, a proto vyžaduje každoroční očkování. Existuje více než 100 typů HPV, z nichž většina je neškodná a vyvolává pouze asymptomatickou infekci (bez zjevných příznaků). Přibližně 40 typů se přenáší pohlavním stykem a postihuje sliznici pohlavního systému. Patnáct z nich je rakovinotvorných, které mohou způsobit vznik prekancerózních - nejrizikovějších - lézí (předrakovinné stavy) nebo rakovinu děložního čípku. HPV typy 16 a 18 jsou spolu zodpovědné za více než 70% všech případů rakoviny děložního čípku. Ostatní - nízkorizikové typy HPV mohou způsobit vznik genitálních bradavic, nebo léze nízkého stupně, které se nevyvíjejí do rakoviny děložního čípku. HPV viry se obvykle přenášejí sexuálním kontaktem, tj sexuálním stykem, ale také dotykem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti. Každá sexuálně aktivní žena je proto ohrožena infekcí rakovinotvornými viry HPV, a to kdykoliv během svého života.

Vývoj nemoci
Přítomnost HPV infekce neznamená stoprocentní pravděpodobnost, že se z ní určitě vyvine rakovina děložního čípku. Předpokládá se, že 50 - 80% žen se během svého života infikuje HPV virem, přičemž více než polovina z nich se infikuje onkogenními typy HPV. Většina HPV infekcí (50 - 70%) spontánně ustoupí díky přirozené imunitní reakci organismu v průběhu několika měsíců až dvou let. Rakovina vzniká, pokud infekce způsobená onkogenními HPV typy, přetrvává, tj jestliže dochází na povrchu děložního k nekontrolovanému množení buněk změněných infekcí HPV. Vlivem infekce se buňky děložního čípku stávají zranitelnějšími a ztrácejí svou schopnost regenerace, což vede k nadměrnému růstu buněk a změně jejich vnitřní struktury. Takové buňky se nazývají abnormální nebo i předrakovinné, tj mohou se postupně změnit na rakovinné. Ale na druhé straně se mohou změnit i na normální buňky. Navenek však vývoj rakoviny děložního čípku probíhá většinou bez příznaků a trvá delší časové období. Později se může projevit krvavým výtokem nebo krvácením po pohlavním styku. Každé nepravidelné gynekologické krvácení - zvláště krvácení po styku - by mělo ženu přinutit navštívit gynekologa, protože může být příznakem zmiňované rakoviny.

Změny na děložním čípku
Ročně se diagnostikuje několik tisíc žen, z toho se ne u všech potvrdí rakovina děložního čípku. Mírné buněčné změny se totiž často, v případě zdravého imunitního systému, spontánně vyléčí. Změny na děložním čípku závisí na pokročilosti onemocnění. Při počátečních formách onemocnění se změny na děložním čípku postřehnout pouhým okem nedají, lze je zjistit pouze kolposkopickým vyšetřením a cytologickým stěrem z děložního čípku - důležité je odebrat cytologický stěr z poševní části děložního hrdla a z kanálu děložního. Při pokročilých formách jsou změny postřehnutelné při běžném gynekologickém vyšetření, přičemž mohou přecházet od hrudkovitého nádoru (podobnému květáku) až po nádor povrchově se rozpadající. 

Výskyt
Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním žen ve světě. Této chorobě podlehne ve světě každé dvě minuty jedna žena. Podle Světové zdravotnické organizace tak každý rok ve světě zemře až 270 tisíc žen, přičemž každoročně přibývá asi 500 tisíc nových případů onemocnění. V Evropě je ročně diagnostikováno 60 tisíc nových případů a za stejné období onemocnění podlehne asi 30 tisíc žen. U nás  ročně přibývá přibližně 550 nových případů, což je taktéž alarmující číslo. Asi 200 Češek obere rakovina děložního čípku o život. Hrozivé statistiky varují, že pokud se chování žen v oblasti prevence nezlepší, bude do roku 2050 každoročně přibývat až 1 milion nových případů.

Léčba
Při diagnostice tohoto nádorového onemocnění určí lékař pacientce individuální léčebný plán. Důležitým bodem ve stanovení léčby je určení stadia, ve kterém se nádor nachází. Pokud jde o včasné stádium, je možnost operace. U pokročilejšího stádia již není možné nádor odstranit operativně, proto se přistupuje k léčbě ozařováním. Předčasná smrt v důsledku rakoviny děložního čípku často postihuje ženy v nejlepším věku, např. při výchově dětí a péči o rodinu; když jsou zaneprázdněny svou prací nebo se naplno angažují ve společnosti. Celkové ekonomické, společenské a citové následky rakoviny děložního čípku jsou nevyčíslitelné. Několik evropských studií prokázalo výrazné snížení kvality života postižených žen. Zjistilo se, že proces diagnostiky, dalšího sledování a léčby může mít zničující psychologický účinek na samotné ženy, jakož i jejich rodiny.

Prevence
Včas zachytit prekancerózy, jakož i první příznaky rakoviny děložního čípku umožňují preventivní cytologické vyšetření, tzv. Pap testy. V čem spočívají? Stěr odebrán z děložního čípku se v laboratoři zabarví dle Papanicolaua - odtud označení Pap test. Zabarvený preparát umožňuje vyslovit podezření na rakovinné změny, ba dokonce na základě buněčných změn určit stupeň malignity, který se zpřesní odběrem podezřelého tkáně z děložního a jeho histologickým vyšetřením. Rakovině děložního čípku skutečně lze předcházet, ale stále množství žen hazarduje se svým zdravím. Statistiky vyzdvihují fakt, že riziko vzniku zmíněné rakoviny je pětkrát vyšší u žen, které se neúčastní pravidelných preventivních gynekologických prohlídek. Při otázce prevence nelze opomenout ani zdravý životní styl. Kouření, alkohol, nesprávná výživa, a nedostatek pohybu jsou rizikové faktory, které mohou do určité míry ovlivnit schopnost imunitního systému organismu vypořádat se s infekcí virem HPV a zabránit tak jejímu přetrvávání. Dodržování zásad zdravého životního stylu však nedokáže zabránit infekci HPV, a následnému vzniku karcinomu.

Očkování
Současná medicína má však k dispozici nové preventivní nástroje zaměřené na tuto formu rakoviny. Naděje přichází v podobě vakcíny s inovativním systémem pomocných látek a je určená pro ženy a dívky ve věku od 10 do 25 let. Vakcína slouží k prevenci předrakovinových lézí děložního hrdla 2. a 3. stupně a rakoviny děložního čípku způsobené HPV typu 16 a 18. Indikace je založena na prokázání účinnosti u očkovaných dívek a žen ve věku od 15 do 25 let, jakož i na imunogenicitě (tj schopnost antigenu vyvolat v organismu imunologickou odpověď danou buněčnými změnami a tvorbou ochranných protilátek) ve věkové kategorii od 10 do 25 let. Očkování napomáhá imunitnímu systému rozpoznat a zničit virus, který pronikne do organismu ještě předtím, než vyvolá infekci a vytváří ochranu proti opakovaným infekcím. Vakcína obsahuje neinfekční částečky podobné virovým typem HPV 16 a 18, nemůže proto způsobit infekci. Závěry z klinických testů potvrdily, že vakcína má přijatelný bezpečnostní profil a je mezi ženami velmi dobře tolerována. Zanedbatelnými vedlejšími účinky očkování, které se u žen vyskytly, byly reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí nebo otok), v některých případech bolest hlavy, svalů nebo nevolnost. Vakcína je vázána na lékařský předpis od gynekologa či dětského lékaře. Očkování se skládá ze tří dávek podle očkovacího schématu 0 - 1 - 6, což znamená měsíc a šest měsíců po očkování první dávkou vakcíny. Klinické studie potvrdily, že vakcína poskytuje přetrvávající ochranu minimálně 5,5 roku po očkování, přičemž studie pokračují. Trvání ochrany je obzvláště důležité, protože ženy mohou být infikovány virem kdykoliv během svého života. Je to nejdelší trvání ochrany, jaké bylo dosud klinicky prokázáno při očkování proti rakovině děložního čípku. Spolu s pravidelnými gynekologickými prohlídkami představuje toto očkování pro ženy nejlepší možnou ochranu před vznikem rakoviny děložního čípku. Očkování se aplikuje pouze u žen do 25 let. Které další skutečnosti by měly mít tyto, ale i starší ženy na paměti? Ženy by měly klást důraz na opatrnost při výběru sexuálního partnera, nestřídat zbytečně partnery, a případně použít kromě hormonální antikoncepce i kondom. Nakonec - HPV se může přenášet i pomocí ručníků, prádla apod. V rámci ochrany před rakovinou děložního třeba připomenout i známý fakt, že se jen raritně vyskytuje mezi řeholními sestrami a v zemích, kde muži podstupují obřízku. Z toho vyplývá, že i hygiena partnera je pro zdraví ženy velmi důležitá. Na to by měly pamatovat všechny ženy. 

Rizikové faktory
- Brzký začátek pohlavního života (před 17. rokem).
- Častá změna sexuálního partnera.
- Více sexuálních partnerů.
- Nedostatečná intimní hygiena.
- Poruchy imunity.
- Nezdravý životní styl.