Rakovina prsu - onemocnění, kde samovyšetřování zachrání život

Rakovina prsu je zhoubný nádor, který nejčastěji postihuje ženy kolem padesátého roku věku. Ale nejsou si před ním jisté ani ženy výrazně mladší a také muži. Onemocnění je léčitelné, jen je třeba ho podchytit v jeho začátku. Zde musí jít stranou stud, pohodlnost! Ženy si musí samy pečlivě vyšetřovat každý měsíc svá prsa a navštěvovat preventivní mamografická vyšetření podle pokynů praktických či odborných lékařů!

Rakovina prsu - onemocnění, kde samovyšetřování zachrání život

Příčina rakoviny prsu
Rakovina je onemocnění způsobené genetickou mutací. Jde o neomezené, nekontrolované množení buněk, které přestaly podléhat kontrolním mechanismům organismu, přičemž vznikne neúčelnými nová masa tkáně, která roste a invazivně se šíří. Ne vždy se jedná o zhoubnou tkáň, avšak každou změnu na prsou (bulky, barva kůže, uzlíky) a na bradavkách je řeba bezpodmínečně nechat vyšetřit odborníkem. Příčina vzniku rakoviny prsu není ještě přesně objasněna. Vychází se však z toho, že u přibližně 5% nemocných žen je spoluodpovědná genetická predispozice. Každá žena má v sobě určitou míru rizika, že u ní rakovina prsu propukne.

Rizikové faktory pro vznik rakoviny
- genetika, rodinná anamnéza (výskyt rakoviny u příbuzného)
- nadváha (strava bohatá na tuky)
- časná menstruace (před 11. rokem života)
- menopauza ve vyšším věku
- pozdní nebo žádné těhotenství
- hormonální terapie (dlouhodobé užívání ženských pohlavních hormonů - estrogenů)
- kouření a užívání alkoholu, drog,
- ozáření ionizujícím (rentgenovými) paprsky
- chemikálie, znečištění ovzduší
- stres

Důležitost prevence
Při tak vážném onemocnění je důležité nikdy prevenci nepodceňovat! Každý měsíc je nutné provádět (po menstruaci, kdy prsa nejsou tak citlivá) samovyšetřování prsů jako opatření, které může zachytit chorobné změny včas. Zahrnuje v sobě prohlídku před zrcadlem (nejlépe po koupání, když je kůže uvolněná, vláčná) a následné prohmatání kůže prsou a podpaží. Každou nově zjištěnou změnu je třeba ihned konzultovat se svým gynekologem či praktickým lékařem. Jakékoliv zatvrdliny, bulky, uzlíky, nehojící se rány, propadlé jamky v kůži, zvětšení lymfatických uzlin, změny barvy kůže nebo sekrece (výtok) z prsní žlázy jsou přinejmenším podezřelé a v každém případě vyžadují lékařské vyšetření.

Prevence rakoviny prsu
- samovyšetřování prsů každý měsíc po menstruaci
- zdravý životní styl (čerstvé ovoce, zelenina, obiloviny pro obsah vlákniny)
- nekouřit, nepít alkohol
- vícečetné těhotenství, kojení
- neodkládat porod prvního dítěte do vyššího věku
- redukce hmotnosti
- užívání estrogenů (např: na zmírnění obtíží během menopauzy) jen pod přísnou kontrolou lékaře a podle možnosti časově omezeně

Mamografie
Ženy možnost v rámci roční preventivní porhlídky, nechat si bezplatně udělat lékařské vyšetření prsů, které sestává z palpačního prohmatání prsty a vyšetření sonografie (ultrazvuk). V případě užívání hormonální antikoncepce je třeba absolvovat sonografické vyšetření automaticky a chodit něj pravidelně. Po 45. roku života mají nárok podrobit se každé 2 roky mamografii (rentgenové vyšetření prsou). 

Rakovina prsu u mužů
Vyskytuje se vzácně. Většinou bývá objevena až v pokročilém stádiu, proto bývá proces léčby složitější než u žen. V mnoha případech je odstranění prsního svalu nevyhnutelné, ale pro prognózu hraje rozhodující roli rozsah napadení lymfatických uzlin.

Autor: Lenka Kostková