Rakovina tlustého střeva a vliv špatného stravování a nedostatku pohybu

Za vznik rakoviny tlustého střeva může způsob našeho stravování, nedostatek pohybu, ale i genetika. Vlastním úsilím však můžeme ovlivnit ochranu trávicí soustavy tak, aby zákeřná nemoc nevznikla. Tato prevence je účinná dokonce až na osmdesát procent!

Rakovina tlustého střeva a vliv špatného stravování a nedostatku pohybu1. Změna principu stravování
Snížení množství jídla (nepřejídání se) a dostatečná časová přestávka mezi jídlem nepřetěžuje střevo a umožňuje rychlou detoxikaci a regeneraci trávicích šťáv a buněk epitelu. Důležité jsou přestávky bez jídla, kdy mezi dvěma jídly nepřijímáme nic, nezajídáme ani drobné maličkosti. Nepijeme více než 2 kávy denně. Pijeme na žízeň více obyčejné pitné vody. Podle intenzity fyzické námahy během dne je délka přestávek mezi dvěma jídly od 2 do 4 hodin při střídmé stravě, ale při vydatnější stravě a sedavém zaměstnání to může být až 6 hodin. Pro zdraví nejvýznamnější stravovacím přestávkou umožňující odlehčení a regeneraci trávicího traktu a střevních epitelů je přestávka od večeře do rána v délce minimálně 12 hodin (např. od 18-7 hod.).

2. Kvalitativní princip stravování
Riziko kolorektálního karcinomu stoupá, pokud se přejídáme kvalitativní málo pestrou, biologicky méně hodnotnou, neúplně, jednostrannou, nepřirozenou, nezdravou, či přímo rizikovou stravou. Nevhodná jsou mastná, smažená jídla, přepálené a zoxidované tuky, uzeniny atd.

Hlavní rizikové faktory 

  • kvalitativní špatné složení stravy,
  • nedostatek vláknité a vitaminové složky (ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny),
  • přehnané diety a dlouhodobý příjem různé rizikové výživy,
  • zánětlivé procesy ve střevě způsobující poruchy střevní flóry v důsledku čehož dochází ke slabé detoxikaci nežádoucích látek a škodlivin.

 

3. Životní styl, životospráva a pohyb
Nedostatek pohybu se dává na jedno z předních míst mezi rizikovými faktory. Pohyb je pro střevní peristaltiku (pohyb střeva), trávení a vylučování či detoxikaci a celý metabolismus velmi důležitý. Bez dostatečného pohybu dochází k neenzymatickém rozkladu stravy a ke nežádoucím kvasným či hnilobným procesům a vzniku průjmů nebo zácpy, infekcím, chronickým zánětlivým procesům apod.

4. Zdravá střevní flóra
Ve střevech zdravého člověka existuje a spolupracuje téměř 500 druhů prospěšných bakterií a některé z nich produkují důležité látky a vitaminy (např. B12) pro lidský organismus. Proto při dlouhodobých disproporcích a poškození střevní flóry z jakýchkoliv důvodů dochází k různým zdravotním problémům ve střevech s následným přemnožením patogenních mikroorganismů a k produkci jejich rizikových metabolitů (toxinů). Ty se již podílejí přímo i na iniciaci a vzniku mutací a rakoviny. Pro udržení zdravé střevní flóry je důležitých několik faktorů. Jedním z nich je přirozený charakter výživy a v ní dostatek přirozené vlákniny.

5. Genetické dědičné riziko
Podíl dědičnosti na vzniku rakoviny se často přeceňuje. Genetické dědičné riziko je sice rizikový faktor ale v žádném případě ne epidemicky nejvýznamnější. Odborné články připouštějí, že asi 5% případů vzniká díky dědičně přenosným, rizikovým genem. Ale zároveň dodávají, že jejich aktivita navenek úzce souvisí s rizikovými faktory výživy, životosprávy, překonanými onemocněními apod.

6. Familiární riziko a rizikové zvyky a tradice
I lidé s genetickým rizikem vzniku rakoviny ho mohou snížit na minimum dobrou, málo riskantní, celoživotní režimovou prevencí. Někteří jedinci s prokázanými familiární předpoklady, by měli kromě pravidelného monitorovacího vyšetření absolvovat při potvrzení rizikových útvarů (polypů) i včasný zákrok a celoživotně se musí vyhýbat nejrizikovějším faktorům pro toto onemocnění.

7. Psychosomatické příčiny
Nedostatek psychohygieny, regenerace a fyzické i psychické relaxace vytvářejí různé typy chronické neuropsychiatrické zátěže a stresů. Ty se promítají přes přetíženost neurovegetativního systému jako gastroneurózy i do narušení funkcí v trávicím traktu (časté průjmy, zácpy, záněty střevního epitelu apod.). Dlouhodobý psychický stres a frustrace se podílejí na rozvratu psychosomatické regulace organismu a jsou to rizikové přestupní onemocnění. Proto je velmi důležité stres omezovat, a pokud je to nemožné, zajistit si dostatek relaxu ve volném čase a při dlouhodobé zátěži vyhledat i pomoc psychologa, či jiných odborníků na psychohygienu.

Autor: Lenka Kostková