REPELENT sprej Forte 90ml

Repelentní sprej na bázi diethyltoluamidu je určen k odpuzování obtížného hmyzu. Účinný je proti komárům, klíšťatům, ovádům a dalšímu bodavému hmyzu. Pro použití stačí nastříkat odpovídající dávku (1 zmáčknutí rozprašovačem na 20 cm2) na oděv nebo pokožku. Repelent spolehlivě ochrání cca 3 hodiny, poté je nutné repelent znovu aplikovat. Důležité je, neaplikovat sprej na umělé tkaniny a nevystavovat po aplikaci pokožku slunečnímu záření!

Parametry

  • Cesta podání: Dermálně - na pokožku
  • Forma: Sprej
  • Originální název: REPELENT sprej Forte 90ml
  • Země původu: Česká republika
  • Upozornění:  Přípravek nesmí být používán u dětí mladších 12 let! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí!!

Značka: Alpa