Rizika spojená s cestováním do exotických zemí

Ne země, rizikoví jsou především cestovatelé. Turistům může způsobit problém mnoho věcí: nadmořská výška, klima, koupání, zvířata a hmyz, nehody, potraviny ...Před vycestováním si je proto třeba opatřit informace o zdravotních rizicích té které země, podrobit se očkování a ovládat všechny možnosti prevence před nemocemi.

Rizika spojená s cestováním do exotických zemí


Jisté riziko představuje každá země, ale žádnou nelze označit za nejnebezpečnější. Riziko představují zejména oblasti subsaharské Afriky, některé země v jihovýchodní Asii a střední a jižní Amerika. Před vycestováním je třeba si sehnat informace o zdravotních rizicích té které země, podrobit se očkování a ovládat všechny možnosti prevence před nemocemi.

Problematické může být koupání, nadmořská výška, klima, zvířata a hmyz, i nehody, voda a potraviny či nemoci přenášené pohlavním stykem. Jedním z nejdůležitějších prevencí je očkování.  Při cestě do některých afrických zemí je povinná vakcinace na žlutou zimnici, kterou přenášejí komáři. Očkovat by se však mělo v rizikových oblastech i na hepatitidu A a B, břišní tyfus, meningokokovou meningitidu, poliomyelitidu, choleru, vzteklinu či japonskou encefalitidu a zejména tetanus.
K dispozici není vakcína na malárii, ale ta se dá zmírnit až vyloučit profylaxí. Až 80 procent cestovatelů však trpí průjmovými onemocněními, jimž je třeba předcházet výběrem bezpečných potravin a vody. Při cestě do zahraničí by každý cestovatel měl mít lékárničku s nevyhnutnými léky a pomůckami.