Riziko mozkové příhody a infarktu u mužů v přechodu

Slovo přechod neboli klimakterium se obvykle bývá skloňováno v ženském rodě. Ale současné lékařské anylýzy dokazují, že se týká i mužů, pestože ti o něm příliš nemluví.

Riziko mozkové příhody a infarktu u mužů v přechodu

Mužské klimakterium nebo andropauza je téma,
o které se ani v 21. století mnoho nemluví. O ženském přechodu ví každý, protože osvětu sponzorovaly farmaceutické firmy, které do hormonální léčby v době jejího velkého rozmachu věnovali nemalé finanční prostředky. Zatímco o přechodu mužů ví jen málokdo, klimakterium žen je naopak poměrně známým jevem. Mimo jiné asi i proto, že ženy jsou vděčnější publikem. Jsou ochotněji poslouchat rady a samy aktivně pátrají po informacích o zdraví. Také jsou důslednější v péči o své tělo. Navíc v péči o ženský přechod existuje obsažnější koncepce, kde hlavním úkolem je péče o ženské zdraví v rukou gynekologa. Muži takového lékaře nemají, a tak je péče o jejich zdraví rozdělena mezi více odborníky: urologa, sexuologa, androloga, případně lékařů jiných odborností. Přestože reprodukce mužem zůstává zachována, hrozí jim mozková příhoda a infarkt.

Mužské klimakterium se vyznačuje postupným snižováním tvorby hladiny mužských pohlavních hormonů
Úplná paralela ve srovnání s ženským klimakteriem tu však neexistuje. Zatímco u žen přichází k prudké zástavě tvorby ženských pohlavních hormonů, především estrogenů, u mužů je hormonální tvorba i reprodukční schopnost zachována do poměrně vysokého věku. Přesto mají tyto dva stavy, tedy mužský i ženský přechod, velmi podobné příznaky a důsledky. Dochází k výskytům bolestí hlavy, závratí, návalů horka, pocení, depresí, častější podrážděnosti, poruchám spánku či problémů s potencí. Toto období bývá spojeno s poklesem fyzické, psychické i sexuální výkonnosti, klesá i svalová síla. V době klimakteria u mužů dochází i k progresivnímu ubývání kostní hmoty. Čelí tedy také zvýšenému riziku osteoporózy a zlomenin kostrče či páteře. Navíc muži v přechodu tloustnou. Přibývá jim objem tělesného tuku, zejména viscerálního, který vede ke zvýšení rizika onemocnění cév a srdce. Hrozí jim tedy vysoké riziko vážných kardiovaskulárních chorob, včetně infarktu myokardu i centrální mozkové příhody.