Rozdíl mezi šedým a zeleným "zákalem"

Diagnóza zákalu může vést k slepotě. Oční zákal může být šedý nebo zelený. Kromě stejného slova v názvu nespojuje tyto diagnózy nic kromě toho, že vedou ke zhoršení vidění, dokonce až k oslepnutí.

Rozdíl mezi šedým a zeleným "zákalem"

Zelený zákal - glaukom
Terapie léky glaukomu bývá nejčastěji lokální a spočívá v používání očních kapek, mastí, případně ji může doplňovat systémová terapie. Až polovina lidí s onemocněním lidově zvaným zelený zákal vůbec neví, že jím trpí. Jeho nejčastějším příznakem je totiž zvýšený nitrooční tlak a ten se obvykle nijak neprojevuje. Když už dojde k výpadkům v zorném poli následkem nedostatečné výživy zrakového nervu a odumírání nervových vláken, zrak se už nedá vrátit do původního stavu. Odborníci název zelený zákal nemají moc rádi.Zelenému zákalu by se správně mělo říkat glaukom. Ve skutečnosti totiž zákalem není. Jeho název
pochází z dob, kdy lidé následkem glaukomu nezbytně přicházeli o zrak a jejich čočka nabyla jakoby zelenou barvu. I v současnosti je glaukom závažným onemocněním, které při zanedbání  léčby může vést k vážným, nezvratným ztrátám zraku. Vidění se postupně zužuje, jakoby se člověk díval přes trubičku.


Glaukom je možné stabilizovat, vyléčit ne
Jelikož glaukom se neprojevuje žádnými časnými příznaky, je důležité znát rizikové faktory. Patří mezi ně zejména věk nad 40 let, přítomnost onemocnění v rodině, vysoký nitrooční tlak, přítomnost cévních onemocnění a vysoká krátkozrakost. Podle výzkumů pacienti trpící glaukomem hůře zvládají běžné denní aktivity, jakými jsou řízení motorových vozidel, rozpoznávání tváří, ale i chůze po schodech. Glaukom může být také  příčinou pomalejší chůze či pádů. Pacienti s tímto onemocněním mají podle studie o 63 procent vyšší riziko deprese a téměř 35 procent pacientů s nově diagnostikovaným glaukomem postihují projevy úzkosti, nervozity nebo stresu.
Časný záchyt glaukomu umožňuje včasné nasazení léčby, a tím i šance zachovat si zrak.

Pozdní diagnóza tohoto onemocnění znamená nejen ztrátu nezávislosti postižených pacientů, ale i zvýšené náklady na péči o ně.
Glaukom se často odhalí v ambulanci v pokročilém stadiu, kdy jsou již možnosti léčby značně omezené.Cílem léčby je snížit nitrooční tlak na hodnotu cílového tlaku. Je nezbytné zlepšit průtok krve v oblasti zrakového nervu, onemocnění je možné stabilizovat, vyléčit se však nedá.

Terapie léky bývá nejčastěji lokální a spočívá v používání očních kapek, mastí, případně ji může doplňovat systémová terapie. Některé léky cíl dosáhnou snížením tvorby nitrooční tekutiny, jiné zlepšením jejího odtoku.

Pokud selže léčba léky, možností je ještě chirurgický zákrok. Existují různé druhy zákroků, které také buď zlepšují odtok nitrooční tekutiny, nebo snižují její produkci. Stále častěji se u nich používá laser.


Šedý zákal – katarakta

Je vlastně zakalování, změna průhlednosti čočky v oku. Jde o onemocnění, které postihuje většinou starší lidi, souvisí tedy zejména s přibývajícím věkem, ale i
s vrozenými vadami a užíváním některých druhů léků. Normální, zdravá čočka na oku je průhledná, prochází jí obraz toho, co vidíme, na sítnici. Zkalená čočka brání průchodu světla.


Na rozdíl od glaukomu konzervativní terapie šedého zákalu, čili léčba léky, neexistuje.
Čočku si musíme představit jako bikonvexní útvar. Dnes se odstraní malá část její předního pouzdra a operatér zasune dovnitř ultrazvukovou sondu, která rozdrtí jádro čočky. Pak přes tento otvor vakuem vysaje zkalené částečky, čili vnitřek čočky. Původní pouzdro, stěny čočky však zůstávají. Následně do pouzdra vlastní čočky zasune čočku umělou. Operace katarakty je nejen nejčastěji uskutečňováná oční operace, ale nejčastější typ zákroku na lidském těle vůbec. Jak se zlepšují operační techniky, zkracuje se i doba zákroků, zmenšuje se operační rána a zvyšuje se kvalita implantovaných nitroočních čoček.


Nejnovějším trendem v tomto směru je operace "vše v jednom". Znamená odstranit zároveň s šedým zákalem všechny oční vady implantováním čoček, které zároveň řeší krátkozrakost i dalekozrakost.Pacient tak po operaci nepotřebuje už ani brýle na čtení, což je převratná změna v porovnání s minulostí. Díky momentálně nejmodernější a nejšetrnější žluté nitrooční multifokální čočce s dioptrií na dálku a zvlášť na čtení pacienti po operaci šedého zákalu vidí výborně na blízko i do dálky.
 

 

Autor: Lenka Kostková