Seniorům chybí vitamin D

Podíl starší populace v Evropě dnes tvoří přes dvacet procent a předpokládá se, že se roku 2020 se zvýší až na jednu čtvrtinu obyvatelstva. Nejvýraznější demografické změny jsou zaznamenány u starší věkové kategorie populace 80 let a více. Množství faktorů, mezi jinými i výživa přispělo ke zvýšení průměrného věku obyvatelstva. Tento celosvětový trend vyvolal zvýšený zájem o proces stárnutí u vědců, politiků a průmyslu. 

Seniorům chybí vitamin D

Výzvy výživy
Jelikož populace dnes žije déle než v minulosti zvyšuje se i výskyt osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění charakteristické ubýváním množství kostní hmoty a oslabením kostní tkáně. To vede k zvýšené lomivosti kostí a většímu riziku vzniku zlomenin zejména kyčle, páteře zápěstí. Ke vzniku osteoporózy u starší populace přispívá několik faktorů jako například, nekvalitní strava, neschopnost organismu zcela se adaptovat na snížený příjem vápníku, nízká fyzická aktivita, nedostatek pohybu na slunci, nízká hladina nebo nedostatek ženských a mužských pohlavních hormonů. Ačkoliv se osteoporóza vyskytuje v menší míře u mužů než u žen, muži jsou také vystaveni velkému riziku pro rozvoj tohoto onemocnění. Je to zejména proto, že muži ve vztahu k této nemoci často neznají možnosti prevence (preventivní vyšetření, měření). Zatímco nedostatečné množství vápníku ve stravě je známé jako významný faktor, pro vznik osteoporózy, chronický nedostatek vitaminu D zde také hraje svou roli. Nedostatečný přísun vitamínu D způsobuje sníženou schopnost organismu využít v plné míře vápník, což také přispívá k vývoji osteoporózy.

Vitamin D a zdraví kostí
Vitamin D je v tucích rozpustný vitamin nezbytný pro udržení zdravých kostí. Usnadňuje efektivní využití vápníku v organismu. Vápník na druhé straně je nepostradatelný pro normální fungování nervového systému, pro růst kostí a udržení hustoty (denzity) kostí. Vitamin D lze získat do organismu prostřednictvím slunečního záření a z potravy. Primárním zdrojem je expozice (pobyt na slunci) slunečním zářením UV B (ultrafialové záření B). Nicméně existují i ​​jiné faktory, které limitují využití UV B na syntézu vitamínu D v kůži, tj roční období, lokalita, část dne, smog a věk. Například lidé žijící na severní nebo jižní polokouli (od 40 ° zeměpisné šířky na sever a na jih) nejsou vystaveni dostatečnému množství UV B během zimních měsíců potřebných pro tvorbu vitaminu D. S přibývajícím věkem se snižuje schopnost organismu syntetizovat vitamin D expozicí slunečním zářením.

Kde se vitamin D nachází
Vitamin D se přirozeně nachází jen v některých potravinách. Nejlepším zdrojem vitaminu D jsou ryby s vysokým obsahem tuku, tj losos, makrela a sardinky. Vitamin D se pouze v omezeném množství nachází i ve fortifikovaných (uměle obohacených) potravinách. Např. v některých evropských zemích jsou vitaminem D obohacené margariny a cereální výrobky.

Projekt OPTIFORD
Cílem výzkumného týmu projektu OPTIFORD, který se skládá z vědců pěti evropských zemí, je zlepšit nutriční stav vitaminu D u demograficky nejpočetnějších skupin obyvatelstva jakou je v Evropě například starší populace. Záměrem projektu je zredukovat výskyt osteoporózy prostřednictvím lepšího přísunu vitamínu D do organismu ze stravy. Projekt zkoumá, zda fortifikace (obohacování) chleba vitaminem D je reálná strategie k nápravě nedostatečného příjmu vitamínu D u nejpočetnějších skupin obyvatelstva (např. starší populace) a určit nejoptimálnější hladiny (množství) vitaminu D pro fortifikované potravin. Předběžné výsledky projektu jsou příznivé.