Sexuální a agresivní myšlenky není dobré ignorovat, ale vypořádat se s nimi

Pokud jste k sobě poctiví, tak musíte uznat, že během dne máte spoustu náhodných myšlenek a podnětů, které nejsou příjemné, a nechtěli byste, aby o nich věděla vaše matka, manžel, děti, kolegové nebo dokonce šéf. Tyto volné asociace nebývají občas pěkné! Podle Thomase G. Planta pokud je člověk sám k sobě upřímný, dokáže si přiznat, že občas ho napadnou i věci, za které se stydí. Volné asociace, myšlenky, které nejsou přijímány okolím, za které se stydí nebo které ho děsí. Jsou znepokojující a většina lidí se je snaží zahnat nebo potlačit. To však není správné.

Sexuální a agresivní myšlenky není dobré ignorovat, ale vypořádat se s nimi

Sexuálně zabarvené obsahy těchto myšlenek
Dobrým příkladem je myšlenka na sexuální harašení s atraktivním sousedem, i když se zrovna nacházíte ve šťastném vztahu s někým jiným. Znepokojivými jsou i agresivní myšlenky v souvislosti s partnery, dětmi, kolegy, ale ve vztahu k cizím lidem. Mohou se objevovat u kohokoliv. Myšlenky však neznamenají i činy, tyto myšlenky člověku mohou právě pomoci v tom, aby své impulsy korigoval. Podle autorovy zkušenosti není sexuální myšlenka na jiného partnera v manželství nevěrou. Je to mýtus, se kterým se často setkává ve své terapeutické praxi. Nevěrou by bylo podlehnutí těmto myšlenkám. Nikdo nemusí konat na popud těchto myšlenek. Podle výzkumu se např. mnoho lidí, pracujících s mládeží setkává se sexuálně zabarvenými myšlenkami spojenými s mladistvými. To však neznamená, že tyto představy i uskuteční. Důležité je uvědomovat si je a podrobit je kritice. Jako autor upozorňuje, tyto myšlenky nejsou ničím neobvyklým.

A stejně jako je to u sexuálně zabarvených myšlenek, tak je to i u těch agresivních
Mnohdy máte chuť uškrtit partnera, zbít své dítě, nebo vás napadají jiné " vražedné " myšlenky, a i když se za ně stydíte, pomáhají vnímat existenci těchto impulsů a tím je i kontrolovat. Když se zeptáte svých rodičů nebo sourozenců, určitě vám mohou uvést příklady, kdy jste je jako děti zlobily a měli chuť vám to oplatit. Podobně jako v seriálu Ally McBealová, která si živě představuje atakování svých nepřátel, ale i přátel. Thomas G. Planta zjistil, že tento přístup byl užitečný v jeho práci pro mnohé jeho pacienty, kteří se snažili bojovat se svými neposlušnými impulzy a touhami. Představy nebyly nebezpečné a měli abreaktivní funkci.

My všichni zažíváme temné myšlenky, které zahrnují nepříjemné podněty a pokušení,
ale také impulzy, které jsou nemorální, nezákonné nebo vyloženě nechutné. Záleží však na tom, jak s těmi to myšlenkami a impulsy nakládáme. Správná je normalizace těchto podnětů a jejich kritické ovládání, protože popírání naší temné strany by nakonec mohlo uškodit více než akceptování a aktivně zvládání vnitřních myšlenek. Potlačování, odmítání a popírání by mohlo právě vyústit později v afektu, nebo při uvolnění zábran, například pod vlivem alkoholu, do nevhodného chování.

Autor: Lenka Kostková