Sledování televize může dětem způsobit vážné choroby

Příliš mnoho sledování televize ohrožuje srdce dětí. Děti, které tráví příliš mnoho času před televizí, zvyšují u sebe riziko onemocnění srdce, vysokého tlaku a cukrovky v pozdějším životě. Vyplývá to z výsledků australské studie . Sledování televize dětem příliš neprospívá.

Sledování televize může dětem způsobit vážné choroby

V údajně prvním takovém výzkumu na světě vědci z University v Sydney zjistili, že šest až sedmileté děti, které tráví většinu času sledováním televize, mají užší cévky v oční sítnici. To zvyšuje pravděpodobnost, že se u nich ve vyšším věku vyvine onemocnění srdce, diabetes nebo že budou mít vysoký tlak. Výzkum se uskutečnil na vzorku 1 500 dětí ze 34 základních škol v Sydney.

Rodiče musí přinutit své děti, aby vstaly, hýbaly se a neseděly na gauči.  Zkoumané děti se dívaly na televizi každý den v průměru asi 1,9 hodiny, přičemž fyzické aktivitě věnovaly pouze 36 minut. Ty z nich, které byly fyzicky nejaktivnější-něco přes jednu hodinu za den-měly podstatně širší cévy sítnice než jejich línější vrstevníci, kteří se denně hýbaly méně než půlhodinu.

Vědci zjistili, že děti na vysoké úrovni fyzické aktivity mají mnohem lépe fungující mikrovaskulární  profil v porovnání s dětmi s nízkou úrovní fyzické aktivity.

Toto nám naznačuje, že faktory nezdravého životního stylu mohou ovlivnit mikrocirkulaci v raném životě a zvýšit riziko onemocnění srdce a vysokého tlaku v pozdějším životě. Nadměrné množství času stráveného před obrazovkou vede k menší fyzické aktivitě, nezdravým stravovacím návykům a tloustnutí.

Autor: Lenka Kostková