Snídaně je pro děti velmi důležitá

Nutit dítě násilím jíst není řešení.Vynechávání snídaně je podle odborníků jedním z největších nedostatků stravování u dětí, přičemž důvody tohoto prohřešku jsou různé. V některých případech jde o časovou tíseň, naopak u některých dětí je problémem nechutenství.

Snídaně je pro děti velmi důležitá

Optimální rozložení stravy v průběhu dne je prevencí před vznikem obezity a nadváhy v dětském věku. Zatímco v prvním případě lze problém vynechávání snídaně odstranit lepší organizací ranních povinností, v případě nechutenství je to  těžší.Nutit dítě násilím jíst je ten nejnevhodnější způsob. Matka si musí sama vytvořit časový prostor a snídaňovou nabídku přizpůsobit tak, aby to dítě akceptovalo. V některých případech je to spíše úkol pro psychology a lékaře.
Právě rodiče jsou totiž pro dítě vzorem toho, co dělá, jak se stravuje, pohybuje, jak aktivně tráví svůj volný čas, zda si dopřeje odpočinek a radosti. To má stejný vliv na dítě, zda i ono samo umí odpočívat nebo odpočinek a příjemné pocity hledá v jídle.

Přesto se však někteří rodiče dopouštějí v oblasti stravování chyb. Jeden typ rodičů nestanoví hranice. Takoví rodiče mají pocit, že nemohou dítěti vyvolávat negativní pocity, které jsou spojené s tím, když mu něco zakážete.Na druhé straně se najdou rodiče, kteří mají sami problémy s obezitou a vyžadují od dítěte věci, které nejsou sami schopni udělat. Například se stane to, že v rodině jedno dítě drží dietu a zbytek rodiny jí to, co toto dítě nesmí.

Optimální rozložení stravy v průběhu dne, ale i její vyváženost jsou základem správného stravování a tedy i prevencí před vznikem obezity a nadváhy v dětském věku. Naopak nesprávné stravovací návyky v dětství se mohou podílet na vzniku závažnějších onemocnění v pozdějším věku. V krátkodobém horizontu se může jejich nesprávné stravování projevit v podobě malátnosti, únavy či horší soustředěnosti.