Sny posilují mozek a brání ho proti demenci

Sny, to není jen důvod k tomu, listovat ve snáři. Vědci zjistili, že sny jsou důležité jako prevence mozkové demence. Proto je důležité, aby spánek byl dostatečně hluboký, protože jen v této fázi se zdají sny. Problémy s tímto druhem spánku mohou mít hlavně lidé, kteří pracují na směny.

Sny posilují mozek a brání ho proti demenci

Fáze spánku
Během spánku se střídají dvě fáze: Non-REM a REM. Spánek Non-REM má čtyři stadia, přičemž první a druhé jsou mělké, třetí a čtvrté jsou fáze hlubokého spánku. Sníte převážně v REM fázi a prosníme asi dvacet procent nočního odpočinku. Pamatujete si však jen poslední sen, i to pouze tehdy, pokud jste se probudili v stádiu REM spánku. Američtí vědci zjistili, že pokud se vám nezdají sny, a vaše hladina REM není dostatečně hluboká, může se u vás v budoucnu objevit demence. Zatím se však neví, zda nedostatečně hluboký spánek může demencí spustit nebo je jen předpříznakem onemocnění.

Snění posiluje mozek
Američtí neurologové na základě výzkumů tvrdí, že snění je velmi důležité. Posiluje totiž spojení v mozku a právě to nás chrání před nástupem onemocnění. Demence je chorobné oslabení rozumových schopností. Ve většině případů je nejprve postižena paměť. Postupně člověk ztrácí schopnost logicky uvažovat a orientovat se i v prostředí, které zná. Název nemoci pochází z latiny. "De Mental" znamená "ztrácející na duchu či na rozumu". Postižený člověk s postupujícím onemocněním není schopen vykonávat běžné každodenní činnosti a je odkázán na péči rodiny nebo zdravotnického zařízení.

Nemocným chybí sny
Spánek REM není u lidí s demencí hluboký a pacienti s demencí vůbec nesní. Nový výzkum se proto zaměřil na absenci snů a to, zda se dá považovat za příznak, který napoví, že se blíží choroba. Přesně 321 dobrovolníků nad šedesát let se podrobilo pozorování, které trvalo téměř dvě desetiletí. Z nich na demenci onemocnělo 32 lidí a potvrdilo se, že jejich spánek oproti ostatním nebyl dostatečně hluboký. A samozřejmě nemocným chyběly sny!

Rychlé pohyby očí
Mnoho lidí si nepamatuje, zda se jim v noci něco zdálo. Pokud si váš partner stěžuje, že nesní, zda má pravdu zjistíte snadno. Stačí ho pozorovat při spánku. V REM fázi spánku tělo odpočívá, ale mozek je aktivní. Typické jsou rychlé pohyby očí pod víčky. Podíl REM spánku se věkem zkracuje. Hluboký spánek a snění narušují velké výkyvy ve spánkovém rytmu. Předpokládá se, že za nárůst poruch spánku a tím i demence může zaměstnání na směny.

Práce na změny ničí spánek
Nucený posun pracovní doby vede k "rozbití" spánkového rytmu. Porucha spánku u pracujících na směny představuje samostatný druh spánkové poruchy. Postihuje asi čtyřicet až šedesát procent z nich. Práci na směny hůře tolerují lidé s nejvyšší výkonností dopoledne. Tolerance nočních služeb klesá věkem a poruchy spánku se objevují hlavně po čtyřicátém roce života. Upevňuje je i dlouhodobé užívání léků na uklidnění a na spaní, hodně kávy a alkoholu.

Autor: Lenka Kostková