Špatná výživa komplikuje rekonvalescenci pacientů

Podvýživa komplikuje vyléčení, správná výživa je důležitá. Pacienta, který trpí podvýživou, může i po úspěšné operaci zabít banální viróza. Jeho tělu chybí potřebné živiny, hůře se zotavuje a má častěji infekční komplikace.  Nejvíce jsou podvýživou ohroženi senioři.  Nejvíce jsou podvýživou ohroženi senioři, lidé s nemocemi trávicího traktu, neurologičtí pacienti, kteří například po mrtvici špatně polykají a lidé s rakovinou.

Špatná výživa komplikuje rekonvalescenci pacientů

Podvýživa prodlužuje až o 50 procent hospitalizaci a až o 30 procent zvyšuje úmrtnost. Nemocnice na výživu pacientů většinou dbají, problém je ale v ambulantní a následně i domácí péče. Rodina si dlouho nemusí všimnout, že senior špatně jí a hubne. Začne hledat pomoc až když už je stav pacienta vážný. Sledovat výživu rizikových pacientů by měli také praktičtí lékaři.

Hlad neznamená, že by lidé vůbec nejedli, znamená to, že jedí méně než by jíst měli a především v rekonvalescenci po operacích a zejména u seniorů je to velký problém, který se může podílet na komplikacích pro celý jejich život.

Pro pacienta je zátěží každý pobyt v nemocnici, musí mobilizovat své rezervy. Při každé operaci musí brát rezervy ze svých svalů a trvá čtvrt až pololetí, dokud se zase dostane do své předchozí formy, u seniorů se do ní nemusí dostat už nikdy. Podle dostupných dat trpí podvýživou při přijetí na plánovanou operaci deset procent pacientů, při přijetí na akutní operaci až polovina a mezi pacienty s rakovinou až 80 procent je podvyživených. Příčinou jsou problémy nemoci i užívané léky.

Pacienti při propouštění z nemocnice a jejich rodiny proto mají dostat rady o vhodné výživě. Pokud člověk není schopen plnohodnotně jíst, měl by vědět, že se může poradit, kde rady dostane, že jsou i další možnosti v tekuté výživě, která může obsahovat jen některé chybějící složky nebo plnohodnotný koktejl bílkovin, tuků, vitamínů, energie, které člověka dostanou do takové formy, aby operaci a hospitalizaci zvládl.