Společenský život zlepšuje průběh rakoviny

Společenská izolace zhoršuje průběh rakoviny. Lidé, trpící onemocněním na rakovinu by neměly vyhýbat společenským kontaktům. Vědecká studie totiž ukázala, že sociální izolace zhoršuje průběh rakoviny a pacientům hrozí vyšší riziko předčasného úmrtí.

Společenský život zlepšuje průběh rakoviny

Vědci z USA sledovali vliv sociální izolace a jejího vlivu na průběh rakovinového onemocnění na myších. Ukázalo se, že myším odloučeným od jejich matek rostl nádor na mléčných žlázách rychleji a do větší velikosti. Už předchozí výzkumy zjistili, že dostatek společenských kontaktů zlepšuje vyhlídky na uzdravení, naopak, izolace zvyšuje riziko úmrtí. Podle amerických vědců za to zřejmě může zvýšená aktivita genů, které hrají jistou roli v růstu nádorů. Tyto geny ovlivnila v případě sociálně izolovaných myší vyšší tvorba stresových hormonů.

Vědci doufají, že toto zjištění pomůže při hledání nových způsobů, jak zablokovat růst nádorů. Již dlouho se ví, že psychologické faktory ovlivňují průběh nemoci, ale zatím se neví jak. Ale tato studia rozšířila sbírku důkazů, že určité chemikálie kolující v krvi (jako jsou stresové hormony) ovlivňují vypínáním a zapínáním genů v buňkách průběh onemocnění. Předchozí výzkumy například ukázaly, že i deprese má negativní vliv na prognózu vývoje rakoviny.