Znáte nástrahy plavání ve volné přírodě?

Poranění krční páteře a míchy, které mohou mít za následek částečné nebo úplné ochrnutí těla, patří mezi nejčastější úrazy způsobené při koupání.

Znáte nástrahy plavání ve volné přírodě?

Přeceňovat své schopnosti by však neměli ani zkušení plavci.Významnou roli při mnoha úrazech hraje alkohol. Koupání pod vlivem alkoholu se přitom může stát osudovou chybou. Člověk posilněný alkoholem si totiž neuvědomuje rizika, která mu hrozí, a nemá kontrolované chování. Podnapilý člověk, který přijde k vodě, si neuvědomuje, jaké podmínky v dané lokalitě jsou. Výjimkou totiž nejsou ani úrazy krční páteře po skoku do vody s nízkou hladinou.

Riziko utonutí však nejčastěji vzniká při přecenění svých fyzických sil či selhání tělesných funkcí. Pobyt na slunci může způsobit úpal. Při následném pádu do vody, může dostat organismus šok z chladné vody a dojde k utopení.

Nejbezpečnějšími plochami na koupání jsou ty, kde je přítomna vodní záchranná služba, kde hlídají bezpečnost školení profesionálové. Naopak, nejnebezpečnější jsou řeky s tekoucí vodou a prudké srázy na neznámých vodních plochách. Podle záchranářů by dospělí ani mladiství pod hrozbou závažných poranění krční páteře nikdy neměli skákat do neznámé vody, ale ani do známé a kalné vody.

Přeceňovat své schopnosti by však neměli ani zkušení plavci. Ve vodě by měli být alespoň dva plavci spolu, přičemž je důležité neplavat v blízkosti plavidel nebo v prostorách plavebních drah.

Při blížící se bouři je třeba vodní plochu urychleně opustit, protože hlava plavce je na této ploše stejně jako na volném prostranství nejbližším předmětem pro úder blesku. Platí to i v případě windsurfingu nebo vodních šlapadel.

Autor: Martina Dvořáková