Správná diagnóza Parkinsonovy choroby z hlasu pacienta

Parkinsona odhalí lékaři po hlase. O další krůček vpřed postoupili lékaři při zkoumání zatím nevyléčitelné Parkinsonovy choroby. Její brzké stádium umí odhalit z hlasu pacienta. Nová technika rozboru hlasu dokáže zjistit změny v řeči spojené s počátečním stádiem této choroby.

Správná diagnóza Parkinsonovy choroby z hlasu pacienta

Jde o neinvazivní, spolehlivou a přesnou techniku, která od pacienta vyžaduje pouze to, aby přečetl několik jednoduchých vět. Tuto novou metodu vyvinuli vědci v Izraeli. V mnohých případech lékaři odhalí Parkinsonovu chorobu až na základě ztuhlosti svalů, trasu, pomalých pohybů a ztráty rovnováhy. V tomto čase je však již nemoc v pokročilém stádiu. Vzhledem k tomu, že svaly ovládají hlas a řeč a Parkinson postihuje právě svaly, může se projevit i na řeči. Proto se vědci se rozhodli vytvořit metodu akustické analýzy, kterou by se daly odhalit rozdíly mezi hlasovým projevem lidí s Parkinsonovou chorobou a zdravých lidí. Metoda také sleduje změny hlasu, které se vyskytují v reakci na léčbu nebo při progresi onemocnění. Série testů ukázala, že technika nových akustických analýz je účinná.

Lékaři a vědci se shodují v názoru, že včasná diagnostika Parkinsonovy nemoci je důležitá, aby se její průběh zpomalil nebo dokonce zastavil degenerativní průběh tohoto onemocnění. Dnes sice žádná účinná léčba není k dispozici, ale když bude reálná, včasná diagnostika bude mít pro ni zásadní význam.
Pro detekci časných příznaků Parkinsonovy nemoci dnes existují různé způsoby zobrazování mozku. Jsou však drahé a ne vždy dostupné. Proto je důležité vyvinout metody pro včasnou diagnostiku, která jsou spolehlivé, neinvazivní, jednoduché, snadno dostupná a levné. Než se však izraelská novinka dostane do běžné praxe, chvíli to ještě potrvá. Musí totiž proběhnout doplňující studie, které její účinnost definitivně potvrdí ze všech uhlů.

Chorobu způsobuje ztráta nervových buněk. Když se objeví první příznaky onemocnění, funkční je už asi jen pětina těchto buněk. Parkinsonova nemoc postihuje i čichové buňky, nebo nervový systém v tlustém střevě.

Autor: Martina Dvořáková