Stárnutí méně vzdělaných lidí

Nevzdělaní lidé údajně stárnou rychleji. Méně kvalifikovaní lidé stárnou rychleji než lidé s dobrým vzděláním. Tvrdí to autoři studie, kteří porovnávali proces stárnutí na vzorku čtyř set mužů a žen. Výzkum DNA ukázal, že buňky stárnou rychleji u lidí se základním vzděláním než u držitelů univerzitních diplomů.

Stárnutí méně vzdělaných lidí


Podle autorů studie to zřejmě souvisí s tím, že méně vzdělaní lidé častěji holdují tabáku, méně cvičí a nemají přístup ke kvalitní zdravotní péči. Dobré vzdělání je podle vědců základním předpokladem zdravého životního stylu. Díky vzdělání totiž lidé dělají více správních rozhodnutí, což z dlouhodobého hlediska dobře ovlivňuje jejich zdravotní stav. Vědci také spekulují, že vzdělaní lidé nejsou vystaveni dlouhodobému stresu nebo se s ním umí lépe vyrovnat. Vzdělání je základem pro získání vyššího společenského statusu, který lidé získají již v mládí.

Podle výzkumu právě nižší společenské postavení ovlivňuje rychlejší proces stárnutí buněk. Z odebrané krve více než čtyř set lidí ve věku padesát až sedmdesát pět let vědci změřili délku sekcí DNA, které se nacházejí na konci chromozomů. Tyto sekce zvané telomery chrání chromozom před poškozením. Kratší telomery se spojují s rychlejším procesem stárnutí

Zkušenosti získané na začátku života podstatně ovlivňují zdraví během celého života. Toto zjištění naznačuje, že dobré vzdělání se člověku nehodí jen při uplatnění na pracovním trhu, ale i ze zdravotního hlediska.

Autor: Martina Dvořáková