Štěstí dětí závisí na příkladu rodičů

Který rodič by nechtěl, aby jeho dítě bylo šťastné? Ale když se zamyslíme, má v nás vzory, které ve snaze, činit děti šťastnými, sami také šťastní jsou? Pohodový život našim dětem částečně zajistíme tím, že je naučíme vycházet s vrstevníky, sousedy, ale i autoritami.

Štěstí dětí závisí na příkladu rodičů

Optimistický pohled na život
Kdykoli je to trochu možné, mějte dobrou náladu. Nedejte se znechutit počasím ani bezvýznamnými nepříjemnostmi. Pokud si při havárii zlomíte ruku, neplakejte nad tím půl roku. Řekněte si, že to "odnesla" jen ruka, mohli jste se přece i zabít nebo mít trvalé následky. Učte děti milovat svět kolem sebe, vážit si, toho, co mají a těšit se z drobných radostí. Optimisticky naladěni lidé jsou velmi vyhledávanými, ale věčným ufňukánkům se každý raději vyhne. 

Sebevědomí
Sebevědomí jedinci mají nesrovnatelně více přátel než ti zakomplexovaní. Přesvědčovat někoho týden co týden, že opravdu není tak tlustý, (nešikovný, neinteligentní, ...,) není žádná zábava. Posilujte sebevědomí svých ratolestí. Zaměřte se na to, v čem jsou dobré a ne na jejich nedostatky."Nevadí, že jsi byl v běhu poslední. Krásně kreslíš a znáš všechny stromy v lese." Vštěpujte jim, že není důležité, jaké mínění mají o nich druzí (posměváčci, závistivý kamarád, nespravedlivý učitel), ale zda oni sami jsou se sebou spokojeni.

Ovládání vlastních emocí
Každý by měl umět ovládat své pocity a nálady a přizpůsobit je dané situaci. To, že mně někdo ublížil, není důvod k tomu, abych se já vybíjel na druhých. Sebelítostí a připomínáním si špatných zážitků ubližujete jen a jen sobě. Podobně, veřejné vyznání lásky spolužačce uprostřed vyučování není na místě. Když dítě naříká, že se udeřilo, nelitujte ho velmi. Raději odveďte jeho pozornost na něco jiného. Pokud nějaké dítě dělá scény, aby dosáhlo svého, upozorněte na to svého prcka."Podívej takový velký kluk a chová se jako malé miminko."

Vnitřní motivace
Učte děti určit si cíle a jít za nimi. Ať se nedají odradit překážkami. Pokud má dítě vztah k nějakému sportu nebo hudebnímu nástroji, přihlaste ho na něj. Přijdou chvíle, kdy se mu nebude chtít trénovat a bude s tím chtít skončit. Povzbuzujte ho, aby vytrval. Člověk si obvykle cení více toho, na získání čehož musel vynaložit svůj čas, úsilí, peníze ... Pokud touží teenager po autě, nekoupejte mu ho ihned, i když by vám to finančně nedělalo problém. Raději se s ním dohodněte, že pokud si na brigádách vydělá desetinu celkové částky, zbytek doplatíte. Bude si ho více cenit i dávat něj větší pozor, protože ho stálo nemalou námahu.

Empatie
Tímto pojmem označujeme schopnost vcítit se do situace, resp. citového rozpoložení jiného člověka. Vštěpujte ji dětem od malička. Pokud váš potomek na hřišti vezme hračku druhému dítěti, ptejte se, jak by se on cítil, kdyby jemu vzali něco jeho. Usměrňujte ho k tomu, aby myslel na druhé a chtěl je potěšit. "Bratranec má ve středu narozeniny, pojďme mu spolu koupit nějaký dárek." Naučte ho, vyjádřit své pocity, tak, aby neurážel druhé. "Bojím se, že si hračky poškodíš" místo "Vyvádíš jako blázen".

Hobby
Podporujte záliby svých ratolestí. Děti, které nemají žádné zájmy, mnohokrát nevědí, co dělat. Nudu zahánějí TV programy a PC hrami, v mnoha případech velmi nevhodnými. Někdy je dožene až do špatné party (alkohol, drogy, kriminalita, ...). Přihlaste je na kroužky, do sportovních oddílů, .... Zohledněte jejich talent a zejména zájem. Nevnucujte jim své představy. Pořekadlo "Jablko nepadá daleko od stromu." platí jen někdy. Dva, maximálně tři kroužky týdně stačí. Přetížené dítě ztrácí radost i z jinak oblíbených mimoškolních aktivit. V kroužcích, klubech, oddílech často vznikají přátelství. Utužuje jejich společný zájem.

Zdraví
Zdravotní potíže umí značně ztrpčit život. Více z nich se vyhnete praktikováním správné životosprávy. Základem je strava, pohyb a vyhýbání se stresu. Vynechejte sladkosti a tučná a smažená jídla. Omezte ta moučná. Upřednostňujte vaření před dušením a zejména pečením. Jako přílohu podávejte často zeleninový salát, jako dezert jogurt nebo ovoce. Vyjadřujte se před dětmi negativně o nezdravých jídlech. Veďte děti k pravidelnému sportu. Choďte se s nimi na kolo, plavat, lyžovat, na výlety, .. Společně strávený čas utuží i váš vztah.