Štěstí je dar, který dostáváme v podobě našich dětí

Otázku, co je štěstí si občas kladou ti, kteří si myslí, že jim je upíráno, ale i ti, kteří si přejí, aby u nich delší dobu pobylo. Sice se dá tento pojem definovat, ale jeho definice není pro každého stejná.

Štěstí je dar, který dostáváme v podobě našich dětí

Definice štěstí zní
Štěstí je stav spokojenosti se životem. Blaho, které pociťujeme jako radost a spokojenost. Štěstí je takový stav člověka, který odpovídá maximální vnitřní spokojenosti s podmínkami vlastního bytí, plnosti a pochopení života a uskutečnění jeho lidského poslání. Štěstí je splnění ideálu, důsledek plného rozvinutí lidských možností. Ke štěstí patří prvek náhody, který často přichází jako dar. Štěstí je komplexní zážitek radosti s ohledem na vyplnění nadějí, přání, očekávání. Stav vnitřního klidu, spokojenosti s vlastním životem. Štěstí vystupuje jako cíl lidské touhy a řízení, jeho dosažení se stává smyslem lidského života.

V každé fázi života nás dělá spokojenými něco jiného
Stává se, že se dostaneme do bodu, kdy máme všechno po čem jsme toužili a o čem jsme snili. Přesto pocit naplněnosti nepřichází. Občas máme pocit, že náš život se nevyvíjí tak, jak jsme si to představovali. Máme chuť vystoupit z jedoucího vlaku a udělat něco, co by změnilo věci kolem nás. Necítíme se být spokojení a šťastní a nevíme proč. Pravda je taková, že žádná vnější změna, kterou uskutečníme (změna zaměstnání, bydliště, partnera a podobně) nás šťastnými neudělá. A pokud ano, tak jen dočasně. Ne dění kolem nás, ale to, co a děje v nás, má vliv na to, zda vnímáme svůj život pozitivně. Duchovní vůdci tvrdí, že štěstí je stav naší mysli. Pokud dovolíme negativním myšlenkám, aby oslabily naši víru na spokojený život, pokud neustále hledáme důvody k tomu, proč nebýt šťastní, nemůžeme očekávat, že štěstí se dostaví. O našem štěstí rozhodujeme především my sami. Vše, co uděláme i neuděláme, má vliv na to, co se v našem životě děje.Dary, které nám přináší vnější svět, nás nikdy neudělají šťastnými.

Štěstí se nedá vlastnit
Šťastný může člověk pouze být. Pokud hledáme štěstí venku, je naše hledání zcela zbytečné. Štěstí můžeme najít pouze ve svém nitru. Být šťastný ve skutečnosti znamená být sám se sebou a se svým životem v harmonii, využít místo, na kterém stojím a každý okamžik prožít naplno. "(Kurt Tepperwein, Cesta ke štěstí). To, že nepociťujeme aktuální situaci jako šťastnou, je věcí našeho myšlení. Jsme "nastavení" neustále něco řešit. Ani ve chvílích, které jsou pozitivní pro naše prožívání si nedovolíme vychutnat si je naplno. Stále nám v mysli běží obrazy o tom, co bude, jaké to bude, jaké to bude mít důsledky a podobně. Být šťastný je rozhodnutí. Pokud ráno vstanete s tím, že prožijete hezký den, zajímavé a příjemné náhody přivoláte do svého života už jen tím, že o nich uvažujete a že je očekáváte. Důležité je nadšení pro život a vděčnost za to, co nám přináší! Nejde o to, abyste přesvědčili sami sebe, že jste šťastní, i když to pociťujete jinak. Jde o vnitřní nastavení a přijímání věcí s nadhledem. Člověk se nerodí šťastný ani nešťastný. Podobu prožívání svého života si volí sám. Nepříjemné negativní myšlenky si zakážme. "Ovládat své vlastní myšlenky není tak těžké jak se zdá. Vše je otázka disciplíny, otázka záměru. Prvním krokem je naučit se uvědomovat si své myšlenky a přemýšlet o tom, o čem přemýšlíte. Když se přistihnete, že přemýšlíte o něčem negativním - začněte přemýšlet znovu. Když jste sklíčení, když jste v nesnázích, přemýšlejte znovu. Pokud máte dojem, že svět je špatný, přemýšlejte znovu. Pokud máte pocit, že váš život se řítí a že ho už nikdy nedáte dohromady, přemýšlejte znovu. Můžete se to naučit. "(Neale Donald Walsh)

Při zkoumání rodinného života, jeho vlivu na prožívání štěstí v životě, vědci přišli na to,
že jak štěstí přijímáme, je předurčeno naším vztahem k matce, zejména během prvních let života. Z výzkumu vyplývá, že láskyplná a starostlivá matka, která dbala o naše fyzické i psychické potřeby nám navždy dovolila svým chováním vědět, co je spokojenost. Nastavila nás na prožívání příjemných věcí. Jako rodiče můžeme výrazným způsobem ovlivnit to, jak budou vnímat život naše děti. Když jsou svědky našeho vlastního zápasu o "šťastný život" v podobě shánění financí, bydlení, práce, neustálého zdůrazňování toho, co nemáme, nečekejme, že jejich pohled na život bude jiný. Pokud se od nich naučíme prožívat každý den do poslední minuty, budeme se s nimi těšit z motýla, která letí kolem a z oběda nebudeme dělat drama, můžeme se od nich naučit, co je štěstí. Říká se "děti jsou naším štěstím". Ano, jsou. Neboť nás vytrhnou ze zaběhaných kolejí, změní nám priority, životní rytmus a dokáží nás ve vzácných chvilkách udělat dětmi.A spolu s nimi se můžeme těšit ze života a prožívat štěstí, které bysme jinak nepoznali.