Štěstí se skrývá v našem srdci

Každý člověk touží po štěstí. Přejeme si ho při různých příležitostech, ale při jeho definici občas váháme. Co je to vlastně štěstí?

Štěstí se skrývá v našem srdci

Stalo se to při stvoření světa.
Bůh se spokojeně díval na svůj výtvor a zbývalo mu vyřešit poslední problém. Nevěděl si poradit s tím, kam ukrýt lidské štěstí. Proto si zavolal na pomoc své věrné pomocníky anděly. Andílci byly nejen krásní, ale i moudří a Bůh nepochyboval o tom, že mu pomohou. A tak to opravdu bylo. Boží pomocníci vyslovili množství návrhů. "Ukryjme ho do nekonečného vesmíru mezi měsíc a hvězdy nebo do bouřlivých vod oceánu," řekl první anděl. Všemocný se zamyslel a poslouchal další řady svých andělských přátel. Jejich úsilí pomoci bylo nesmírně velké, ale Bůh chtěl, aby štěstí bylo dostupné každému člověku, nejen vyvoleným. Najednou se ozval nejmenší z jeho pomocníků: "Vložme štěstí do lidského srdce, tam ho člověk nebude hledat, protože lidé budou budovat štěstí na hmotných věcech, ambicích či pracovním postavení." Bůh si s úlevou oddechl, neboť věděl, že toto je to nejlepší řešení ze všech. A tak se stalo. Od té doby je štěstí ukryté v lidském srdci. 

Je jedno, jestli věříte v Boha nebo ne
Důležitá je podstata těchto slov. A věřte či ne, já se podle této pohádky snažím žít. Už dávno jsem pochopila, že šťastnou mohu samu sebe udělat jen já. Neudělají to za mě peníze ani druzí lidé, přestože by si to mohli přát z celého srdce.

Zažili jste někdy situaci, že jste se velmi snažili někomu pomoci, ale nešlo to?
Vy jste dělali vše proto, abyste blízkého člověka osvobodili od problémů a starostí. Vyvinuli jste nesmírné úsilí, obdarovali ho nespočtem rad i svými životními zkušenostmi. Ale pokud on sám nechtěl, nic se v jeho životě nezměnilo. Jednoduše je to tak. Štěstí je ukryto v našem nitru a závisí jen na nás jestli ho objevíme a dovolíme samým sobě dělat se šťastnými.

Jak to udělat?
John Ruskin jednou řekl: "Dívat se jak roste obilí, jak kvetou květiny, nadechnout se za pluhem či jiným nářadím, číst, myslet, milovat, doufat, modlit se - toto dělá lidi šťastnými." A dokonale tím vystihl podstatu štěstí. Snad je třeba jen dodat, že vše, co děláme budeme dělat s láskou a těšit se ze všeho co máme. A samozřejmě, štěstí je v pozitivním myšlení, které je často polovinou úspěchu. Člověk si sám volí cestu, kterou půjde. Zkusme se proto na těžší chvíle a problémy v našem životě dívat z té lepší stránky. Právě tyto těžké chvíle nás posilují, pohánějí kupředu a utužují náš charakter.

Autor: Martina Dvořáková