Stres způsobuje stárnutí

Jak si co nejdéle uchovat mládí? Vyhýbejte se dlouhodobému stresu, nezapomínejte na dostatek pohybu a zařaďte do svého jídelníčku omega-3 kyseliny - budete stárnout pomaleji. Stresu můžete odolávat i pravidelnými masážemi či aromaterapií.

Stres způsobuje stárnutí

Moderní společnost má na jedné straně kvalitnější zdravotnictví, vyspělejší diagnostické přístroje a účinnější léky, ale na druhé straně produkuje výraznou stresovou zátěž a vede ke způsobu života, v němž chybí pohyb. Tyto dva faktory se významně podílejí na procesu stárnutí. Dokonce do takové míry, že mezi biologickým věkem dvou vrstevníků může být rozdíl celé řady let.

Bez stresu se stárne pomaleji.

Vědci jsou přesvědčeni, že pozitivně myslící lidé jsou podstatně méně poznamenáni věkem. Unavený, vyčerpaný a stresovaný člověk stárne mnohem rychleji, než je nezbytné: přetrvávající stres ovlivňuje člověka negativně nejen tím, že snižuje odolnost vůči infekcím a zvyšuje krevní tlak, ale i tím, že negativně ovlivňuje aktivitu enzymu telomeráza, který udržuje správnou délku telomer - funkčních jednotek na koncích chromozomů, které se dělením buněk zkracují, přičemž jejich délka předznamenává délku života. Stres tedy vede k předčasnému odumírání buněk, čili stárnutí.

Pohyb udržuje mládí.

Na pomalejší ořezávání z délky telomer významně ovlivňuje aktivní pohyb. Zjistilo se, že existuje poměrně velký rozdíl v délce telomer stejně starých lidí, kteří jsou pohybově aktivní (věnují se cvičení nebo rekreačnímu sportu alespoň čtyři hodiny týdně) a kteří jsou pohybově pasivní (nevěnují pohybovým aktivitám ani dvacet minut týdně). Mezi výrazně pohybově aktivními a výrazně pohybově pasivními lidmi byl zaznamenán i výrazný rozdíl v délce telomer - představoval až 10 let biologického věku. Pravidelným pohybem se totiž uvolňuje psychické napětí, redukuje stres a oxidativní stres (při kterém kyslík poškozuje buňky), čili dochází k eliminaci faktorů urychlujících stárnutí a ojedinělejšímu výskytu zánětů, srdečně-cévních onemocnění, rakoviny, osteoporózy nebo cukrovky (typu2).

Na optimální fungování potřebuje tělo omega - 3 mastné kyseliny.

Stav telomer dobře ovlivňují i ​​omega - 3 nenasycené mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro optimální vývoj a fungování organismu a které pomáhají lidskému tělu v boji s rozličnými chorobami (srdečně-cévními, revmatickými, psychickými ...).  Na  jídelníčku by tedy neměly chybět rostlinné oleje, vajíčka (v nabídce obchodů jsou i tzv.. omega vejce) a zejména tučné ryby (losos, tuňák, sleď, makrela, úhoř). Velkým milovníkem ryb (především budoucím matkám!) je však třeba připomenout, že nadměrná konzumace ryb může vést k vysoké koncentraci rtuti v krvi (v případě plodu se rtuť ukládá do mozku a způsobuje mentální retardaci dítěte nebo úmrtí plodu).